course-details-portlet

HBIO3015 - Introduksjon til biomedisinsk laboratorievitenskap

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Se engelsk beskrivelse for nærmere detaljer.

Læringsutbytte

Se engelsk beskrivelse for nærmere detaljer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, veiledninger, laboratorieoppgaver, workshop, oppgaver (individuelle og i grupper).
Forventet antall arbeidstimer totalt: 200 timer. Forelesninger/seminar/veiledning: 50 timer. Laboratorieøvelser: 35 timer. Egeninnsats: 115 timer

Mer om vurdering

Se engelsk beskrivelse for nærmere detaljer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt internasjonale studenter fra OSU som godkjente av OSU, NTNU og IBF. Disse er tatt opp som studenter under TRONDBUSS prosjektet ved bachelor programmet ved institutt for bioingeniørfag, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Kurshefter, utvalgte lærebøker og vitenskapelige artikler. Nærmere informasjon gis ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for bioingeniørfag

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU