Bakgrunn og aktiviteter

Eg er førsteamanuensis i kulturminneforvaltning ved Institutt for historiske studier og arbeider for tida med historia og minner om slavehandel og kolonialisme i Vest-Afrika og i Skandinavia. Eg underviser i ulike emne på BA- og MA-nivå innanfor studieprogrammet for kulturminneforvaltning. I tillegg underviser eg HIST1000: Historien i samfunnet, eit emne som er del av dei aller fleste studieprogramma ved instituttet. Eg er også vegleiar for studentar innan både kulturminneforvaltning og historie. 

Faglege interesser:

 • Afrikansk historie og kulturminneforvaltning
 • Kolonialisme
 • Transatlantisk slavehandel
 • Vestafrikansk/ghanesisk historie
 • Minne knytt til den transatlantiske slavehandel 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Hove, Jon Olav. (2020) A Contested Global Memory Space: The Establishment of the National Museum of Ghana. Locating the Global: Spaces, Networks and Interactions from the Seventeenth to the Twentieth Century.
 • Hove, Jon Olav; Osei-Tutu, J. Kwadwo. (2019) Regulating Oil Concessions in British West Africa: The Case of Nigeria and the Gold Coast during the Colonial Period. The Political Economy of Resource Regulation: An International and Comparative History, 1850-2015.
 • Hove, Jon Olav. (2018) Forts and Castles in the Colonial Period: Uses and Understandings of the Pre-colonial Fortifications. Forts, Castles and Society in West Africa: Gold Coast and Dahomey, 1450–1960.
 • Hove, Jon Olav. (2017) Recreating Pre-colonial Forts and Castles: Heritage Policies and Restoration Practices in the Gold Coast/Ghana, 1945 to 1970s. Shadows of Empire: New Perspectives on European Fortifications in West Africa.
 • Hove, Jon Olav. (2013) The Volta River Project and Decolonization, 1945-57: The Rise and Fall of an Integrated Aluminum Project. Aluminum Ore: The Political Economy of the Global Bauxite Industry.

Rapport/avhandling

 • Bäckström, Mattias; Tretvik, Aud Mikkelsen; Hove, Jon Olav; Müller, Insa. (2020) Innspill til Høringsutkast til etiske retningslinjer for norske museer, Norsk ICOM og Norges museumsforbund (ePhorte saksnummer 2020/16248). 2020.
 • Kahn, Michael; Eide, Trond; Grytli, Eir Ragna; Hove, Jon Olav; Tretvik, Aud Mikkelsen. (2019) Høringsuttalelse. Saksnr. 19/2116. Forslag til endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling. 2019.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Hove, Jon Olav; Müller, Insa; Næss, Christina. (2019) Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken - innspel frå Program for kulturminneforvaltning, NTNU. 2019.
 • Hove, Jon Olav; Hernæs, Per Oluf; Osei-Tutu, J. Kwadwo. (2013) Development and Decolonisation: The Gold Coast (Ghana), 1940-1957. 2013. ISBN 978-82-471-4648-4.