course-details-portlet

KULMI1000 - Innføring i kulturminneforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 dager

Faglig innhold

Emnet gir en bred introduksjon til forståelsen og forvaltningen av kulturarvsfeltet. Dette er et introduksjonsemne til bachelorgraden i kulturminneforvaltning, men det er også relevant for andre fagfelt. Gjennom studiet får studentene innføring i ulike sider ved norsk kulturminneforvaltning, med fokus på historisk utvikling, aktører og organisering. Videre får studentene kjennskap til ulike sider av kulturarvsfeltet, som bygningsvern, minnestudier, museologi, kulturarvstudier og digital kulturarv. Emnet har ulike læringsformer, og undervisningen er i høy grad praksisnær.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

 • Har kunnskap om framveksten av norsk kulturminneforvaltning
 • Har kjennskap til relevant lovverk, aktører og organisering i den norske kulturminneforvaltningen
 • Har oversikt over ulike typer kulturminner og kulturmiljøer og forvaltningen av disse
 • Har kjennskap til fagfelt og tema innenfor kulturarvsfeltet som bygningsvern, minnestudier, kulturarvsstudier, museologi og digital kulturarv som legger til rette for videre studier innen dette feltet

Ferdigheter:

 • Kan anvende teori fra kulturarvsfeltet til å reflektere over og drøfte sentrale faglige problemstillinger
 • Har fått innføring i akademisk skriving og framstilling av fagstoff
 • Har grunnleggende kompetanse til å kunne orientere seg videre i fagfeltet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, ekskursjoner, gruppearbeider og øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • 2 semesteroppgaver
 • 2 ekskursjoner

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensum ca. 1500 sider

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST1070 15.0 VÅR 2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Historie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
08.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
03.06.2024

Innlevering
07.06.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU