course-details-portlet

HIST3000 - Masteroppgave i historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med muntlig justerende prøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med muntlig justerende prøve 100/100

Faglig innhold

Oppgavetema for mastergradsoppgaven velges i samråd med veileder. Studentene vil bli invitert til en veilederpresentasjon tidlig i studieløpet. Oppgaven skal normalt ha et omfang på ca 25.000-35.000 ord (bibliografi og vedlegg ikke medregnet).

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten:

  • har solid kompetanse innen sitt forskningsfelt
  • har en bred realhistorisk kunnskapsbase og dybdekunnskaper på utvalgte felter
  • har innsikt i fagtradisjoner og teoretiske perspektiver

Ferdigheter

Kandidaten:

  • kan håndtere store informasjonsmengder og kritisk analysere en sak fra flere sider
  • kan utvikle faglige ideer og problemstillinger, gi råd og foreta faglige evalueringer
  • har god forståelse for historisk metode som analytisk verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Oppgaveskrivingen skjer i samråd med veileder. Studentene må fullføre et obligatorisk tredjesemesterseminar. Endelig sluttkarakter kan bli justert etter avsluttende muntlig eksamen. Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Obligatoriske aktiviteter

  • Tredjesemesterseminar

Mer om vurdering

Endelig sluttkarakter kan bli justert etter avsluttende muntlig eksamen.

Ved stryk på masteroppgaven kan du søke instituttet om å få levere masteroppgaven på nytt én gang. For å levere masteroppgaven på nytt må oppgaven være helt ny eller så omarbeidet at den kan betraktes som en ny oppgave.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Historie (MHIST)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i historie.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST3000 60.0 HØST 2013
HIST3001 60.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 3
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med muntlig justerende prøve

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave med muntlig justerende prøve 100/100

Utlevering
08.11.2023

Innlevering
15.11.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave med muntlig justerende prøve 100/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
15.05.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU