AFR2850 - Moderne afrikansk historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over hovedtrekk i moderne afrikansk historie (Afrika sør for Sahara) i perioden fra ca. 1700 og frem til i dag. Formålet er å gi innsikt i viktige endringsprosesser i afrikanske samfunn sett i et lengre, historisk perspektiv. Viktige endringsprosesser inkluderer den transatlantiske slavehandelen, kolonitid, postkolonialisme og demokratisering. Afrika settes i en global sammenheng, og kontakt og interaksjon med omverdenen står sentralt. Både "ytre" og "indre" faktorer trekkes inn i en diskusjon av Afrikas utvikling. Emnet vil også kontekstualisere og problematisere forestillinger om Afrika som har blitt skapt siden 1700-tallet og i mange tilfeller fremdeles eksisterer.

Emnet er et valgfritt påbyggingsemne i bachelor- og lektorprogrammet i historie og obligatorisk del av bachelorprogrammet i afrikastudier.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper
Kandidaten
- har brede realhistoriske kunnskaper om sentrale politiske, økonomiske og sosialhistoriske tema i afrikansk historie fra 1700-tallet frem til i dag
- har kjennskap til ulike perspektiver som anvendes for å forklare grunnleggende tema i afrikansk historie fra 1700-tallet frem til i dag

Ferdigheter
Kandidatene
- kan forklare sentrale endringsprosesser i afrikansk historie fra 1700-tallet frem til i dag
- Kan forklare kontinuitet og brudd i forestillinger om Afrika
- kan resonnere, argumentere og orientere omkring utvalgte tema fra afrikansk historie
- kan gi en avgrenset skriftlig fremstilling av et sentralt tema i afrikansk historie fra perioden

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Felles undervisning med AFR3485 Moderne afrikansk historie. Obligatoriske skriftlige oppgaver som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle må bestås for å kunne ta eksamen. Bestått obligatorisk aktivitet er gyldig inneværende og de tre påfølgende semestrene. Seks timers avsluttende eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AFR6006 15.0 01.08.2006
HFHIST230 15.0 01.08.2006
HFHIST282 15.0
HIST2850 15.0 01.08.2006
HIST3485 15.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 11.12.2017 09:00 Datasal 10345, bygg 10 , DI41
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 08.06.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.