course-details-portlet

AFR2850 - Moderne afrikansk historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over hovedtrekk i moderne afrikansk historie (Afrika sør for Sahara) i perioden fra ca. 1700 og frem til i dag. Formålet er å gi innsikt i viktige endringsprosesser i afrikanske samfunn sett i et lengre, historisk perspektiv. Viktige endringsprosesser inkluderer den transatlantiske slavehandelen, kolonitid, postkolonialisme og demokratisering. Afrika settes i en global sammenheng, og kontakt og interaksjon med omverdenen står sentralt. Både "ytre" og "indre" faktorer trekkes inn i en diskusjon av Afrikas utvikling. Emnet vil også kontekstualisere og problematisere forestillinger om Afrika som har blitt skapt siden 1700-tallet og i mange tilfeller fremdeles eksisterer. Emnet er et valgfritt påbyggingsemne i bachelor- og lektorprogrammet i historie og obligatorisk del av bachelorprogrammet i afrikastudier. Informasjon om tema for studieåret finnes under studier på nettsiden til ansvarlig institutt.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten

  • har brede realhistoriske kunnskaper om sentrale politiske, økonomiske og sosialhistoriske tema i afrikansk historie fra 1700-tallet frem til i dag
  • har kjennskap til ulike perspektiver som anvendes for å forklare grunnleggende tema i afrikansk historie fra 1700-tallet frem til i dag

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan forklare sentrale endringsprosesser i afrikansk historie fra 1700-tallet frem til i dag
  • kan forklare kontinuitet og brudd i forestillinger om Afrika
  • kan resonnere, argumentere og orientere omkring utvalgte tema fra afrikansk historie
  • kan gi en avgrenset skriftlig fremstilling av et sentralt tema i afrikansk historie fra perioden

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Felles undervisning med HIST3485 Moderne afrikansk historie. Obligatoriske skriftlige oppgaver som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle må bestås for å kunne ta eksamen. Bestått obligatorisk aktivitet er gyldig inneværende og de tre påfølgende semestrene. Seks timers avsluttende eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2850 15.0 VÅR 2006
HFHIST230 15.0 VÅR 2006
HFHIST282 15.0
AFR6006 15.0 VÅR 2006
HIST3485 15.0 HØST 2016
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 16.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 16
SL274 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 10.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU