course-details-portlet

AFR2850 - Moderne afrikansk historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over hovedtrekk i moderne afrikansk historie (Afrika sør for Sahara) i perioden fra ca. 1700 og frem til i dag. Formålet er å gi innsikt i viktige endringsprosesser i afrikanske samfunn sett i et lengre, historisk perspektiv. Viktige endringsprosesser inkluderer den transatlantiske slavehandelen, kolonitid, postkolonialisme og demokratisering. Afrika settes i en global sammenheng, og kontakt og interaksjon med omverdenen står sentralt. Både "ytre" og "indre" faktorer trekkes inn i en diskusjon av Afrikas utvikling. Emnet vil også kontekstualisere og problematisere forestillinger om Afrika som har blitt skapt siden 1700-tallet og i mange tilfeller fremdeles eksisterer.

Emnet er et valgfritt påbyggingsemne i bachelor- og lektorprogrammet i historie og obligatorisk del av bachelorprogrammet i afrikastudier.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper
Kandidaten
- har brede realhistoriske kunnskaper om sentrale politiske, økonomiske og sosialhistoriske tema i afrikansk historie fra 1700-tallet frem til i dag
- har kjennskap til ulike perspektiver som anvendes for å forklare grunnleggende tema i afrikansk historie fra 1700-tallet frem til i dag

Ferdigheter
Kandidatene
- kan forklare sentrale endringsprosesser i afrikansk historie fra 1700-tallet frem til i dag
- Kan forklare kontinuitet og brudd i forestillinger om Afrika
- kan resonnere, argumentere og orientere omkring utvalgte tema fra afrikansk historie
- kan gi en avgrenset skriftlig fremstilling av et sentralt tema i afrikansk historie fra perioden

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Felles undervisning med AFR3485 Moderne afrikansk historie. Obligatoriske skriftlige oppgaver som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle må bestås for å kunne ta eksamen. Bestått obligatorisk aktivitet er gyldig inneværende og de tre påfølgende semestrene. Seks timers avsluttende eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2850 15.0 01.08.2006
HFHIST230 15.0 01.08.2006
HFHIST282 15.0
AFR6006 15.0 01.08.2006
HIST3485 15.0 01.09.2016
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Afrikastudier
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU