course-details-portlet

KULMI3080 - Praksisperiode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Praksis ved relevant institusjon som gir kunnskap om organisasjon og arbeidsmåter innenfor en del av det kulturminnefaglige praksisfeltet og erfaring i kulturminnearbeid på institusjonsnivå.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

Kandidaten:

  • har førstehånds kunnskap om organisasjon og arbeidsmåter innenfor den delen av det kulturminnefaglige praksisfeltet som praksisen omfatter

Ferdigheter:

Kandidaten:

  • har erfaring i praktisk kulturminnearbeid på institusjonsnivå.
  • har noe erfaring i å anvende teori for å belyse praksisrelaterte problemstillinger
  • har trening i å observere og reflektere over samarbeidsrelasjoner på det aktuelle praksisfeltet
  • har gjennom praksisrapporten fått øving i å formulere forskbare problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

To måneders praksisperiode. Under praksisoppholdet skriver kandidaten logg om oppgaver/aktiviteter, observasjoner og refleksjoner rundt dette. Som avslutning på prakisperioden leverer studenten en rapport som også inkluderer prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Erfaringer fra praksisoppholdet blir diskutert i første møte med veileder og medstudenter i påfølgende semester. Rapporten vurderes etter den todelte karakterskalaen bestått/ikke bestått. En kandidat som har dokumentert flerårig, relevant praksis kan få denne praksisen godkjent innenfor dette emnet ved levering av praksisrapport som beskrevet ovenfor.

Mer om vurdering

Se beskrivelse under "Læringsformer og aktiviteter".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kulturminneforvaltning (MKULMI)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogrammet i kulturminneforvaltning, samt at to semester av masterstudiet er gjennomført.

Kursmateriell

Veiledning for skriving av praksisrapport og prosjektbeskrivelse.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU