KULMI3080 - Praksisperiode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Praksis ved relevant institusjon.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten:
Har førstehånds kunnskap om organisasjon og arbeidsmåter innenfor den delen av det kulturminnefaglige praksisfeltet som praksisen omfatter.

Ferdigheter:
Kandidaten:
- Har erfaring i praktisk kulturminnearbeid på institusjonsnivå.
Har noe erfaring i å anvende teori for å belyse praksisrelaterte problemstillinger.
- Har trening i å observere og reflektere over samarbeidsrelasjoner på det aktuelle praksisfeltet.
- Har gjennom praksisrapporten fått øving i å formulere forskbare problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

To måneders praksisperiode. Under praksisoppholdet skriver kandidaten logg om oppgaver/aktiviteter, observasjoner og refleksjoner rundt dette. Som avslutning på prakisperioden leverer studenten en rapport som også inkluderer prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Erfaringer fra praksisoppholdet blir diskutert i første møte med veileder og medstudenter i påfølgende semester. Rapporten vurderes etter den todelte karakterskalaen bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kulturminneforvaltning (MKULMI)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogrammet i kulturminneforvaltning, samt at to semester av masterstudiet er gjennomført.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
Vår ORD Rapport 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.