course-details-portlet

KULMI3090 - Masteroppgave i kulturminneforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med muntlig justerende prøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med muntlig justerende prøve 100/100

Faglig innhold

Gjennom masteroppgaven får kandidaten mulighet til å fordype seg i et relevant tema og gjennomføre forskning på dette ut fra aktuelle problemstillinger. Oppgavetema for mastergradsoppgaven velges i samråd med veileder og skal knyttes til praksisperioden. Oppgaven skrives under veiledning som gir mulighet til faglige diskusjoner muntlig og skriftlig. Oppgaven skal normalt ha et omfang på ca. 15.000-22.000 ord.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

Kandidaten:

  • har gjennom arbeidet med masteroppgaven tilegnet seg inngående kunnskaper om og teoretiske tilnærminger til et nærmere bestemt problemfelt
  • har gjennom arbeidet med masteroppgaven tilegnet seg og bearbeidet djupe kunnskaper om en nærmere bestemt del av det kulturminnefaglige praksisfeltet

Ferdigheter:

Kandidaten:

  • har erfaring i å anvende kulturminnefaglig teori i analyse av problemstillinger som er relevante for praksisfeltet
  • har erfaring i å ferdigstille en større akademisk tekst med høye krav til form og analytisk nivå

Læringsformer og aktiviteter

Oppgaven skrives under veiledning. Endelig karakter blir fastsatt etter en muntlig eksaminasjon. Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kulturminneforvaltning (MKULMI)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogrammet i kulturminneforvaltning, samt at tre semester (90 stp.) av masterprogrammet i kulturminneforvaltning er gjennomført.

Kursmateriell

Ingen

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med muntlig justerende prøve

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave med muntlig justerende prøve 100/100

Utlevering
08.11.2023

Innlevering
15.11.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave med muntlig justerende prøve 100/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
15.05.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU