Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde

  • Atomfysikk
  • Kjernefysikk
  • Fysikk fagdidaktikk
  • Fysikens historie
  • Astronomi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner