course-details-portlet

FY6015 - Astronomi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2021/2022

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 30/100
Hjemmeeksamen 70/100 25 timer

Faglig innhold

- Astronomiens utvikling - Solsystemet med samtlige typer av himmellegemer - Stjernebilder - Astronomisk programvare og anvendelser - Klassifikasjon av stjerner - Stjerners fødsel, utvikling og død - Hvite dverger, nøytronstjerner og svarte hull - Galakser og klassifisering av galakser - Universets tilblivelse og utvikling - Relativitetsteori og kosmologi

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten har - kunnskap om den historiske utviklingen av det astronomiske verdensbildet - kunnskap om begreper, anvendelser og eksperimentelle metoder i astronomi - innsikt i vitenskapelige modeller og forskning innen astronomi Ferdigheter Kandidaten kan - orientere seg på nattehimmelen samt forstå månens, solens og planetenes bevegelse over himmelen - finne og sette sammen informasjon innenfor fagfeltet astronomi - planlegge og gjennomføre eksperimentelt arbeid i astronomi med og uten teknologiske hjelpemidler Generell kompetanse Kandidaten kan - formidle fagstoff og resultater - utnytte kompetanse i fysikk på nye problemstillinger - utnytte egen fysikk-kompetanse til å planlegge og gjennomføre god undervisning

Læringsformer og aktiviteter

100 % nettbasert undervisning med forelesninger, diskusjoner og praktiske aktiviteter. Individuelle ukentlige innleveringer, samarbeid med andre studenter og veiledning på Blackboard (NTNUs e-læringsplattform). Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Individuelle innleveringer i Blackboard

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter: Innleveringer i Blackboard. Alle innleveringer må være godkjent for å kunne bli oppmeldt til eksamen. Mappevurdering: Rapporter (30 %) Individuell hjemmeeksamen (70 %) Alle delene må være bestått. Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysikk årsstudium - videreutdanning for lærere (FJFYSVUÅ)
KOMPiS Fysikk 2, 8.-13. trinn (KFYS2-8-13)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse og matematikk på nivå med R2/3MX i videregående skole.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Astronomi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering
16.12.2021

Innlevering
17.12.2021


16:00


17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU