course-details-portlet

FY6015 - Astronomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 30/100
Hjemmeeksamen 70/100

Faglig innhold

- Astronomiens utvikling
- Solsystemet med samtlige typer av himmellegemer
- Stjernebilder
- Astronomisk programvare og anvendelser
- Klassifikasjon av stjerner
- Stjerners fødsel, utvikling og død
- Hvite dverger, nøytronstjerner og svarte hull
- Galakser og klassifisering av galakser
- Universets tilblivelse og utvikling
- Relativitetsteori og kosmologi

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har
- kunnskap om den historiske utviklingen av det astronomiske verdensbildet
- kunnskap om begreper, anvendelser og eksperimentelle metoder i astronomi
- innsikt i vitenskapelige modeller og forskning innen astronomi

Ferdigheter
Kandidaten kan
- orientere seg på nattehimmelen samt forstå månens, solens og planetenes bevegelse over himmelen
- finne og sette sammen informasjon innenfor fagfeltet astronomi
- planlegge og gjennomføre eksperimentelt arbeid i astronomi med og uten teknologiske hjelpemidler

Generell kompetanse
Kandidaten kan
- formidle fagstoff og resultater
- utnytte kompetanse i fysikk på nye problemstillinger
- utnytte egen fysikk-kompetanse til å planlegge og gjennomføre god undervisning

Læringsformer og aktiviteter

100 % nettbasert undervisning med forelesninger, diskusjoner og praktiske aktiviteter.

Individuelle ukentlige innleveringer, samarbeid med andre studenter og veiledning på Blackboard (NTNUs e-læringsplattform).
Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Individuelle innleveringer i Blackboard

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter: Innleveringer i Blackboard.
Alle innleveringer må være godkjent for å kunne bli oppmeldt til eksamen.


Mappevurdering: Rapporter (30 %)

Individuell hjemmeeksamen (70 %)
Alle delene må være bestått.

Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysikk årsstudium - videreutdanning for lærere (FJFYSVUÅ)
KOMPiS Fysikk 2, 8.-13. trinn (KFYS2-8-13)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse og matematikk på nivå med R2/3MX i videregående skole.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Astronomi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering 15.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU