course-details-portlet

FY6015 - Astronomi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

- Astronomiens utvikling - Planeters evolusjon -Solsystemet med samtlige typer av himmellegemer - Stjernebilder - Astronomisk programvare og anvendelser - Klassifikasjon av stjerner - Stjerners fødsel, utvikling og død - Hvite dverger, nøytronstjerner og svarte hull - Galakser og klassifisering av galakser - Universets tilblivelse og utvikling - Kosmologi

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

  • kunnskap om den historiske utviklingen av det astronomiske verdensbildet
  • kunnskap om begreper, anvendelser og eksperimentelle metoder i astronomi
  • innsikt i vitenskapelige modeller og forskning innen astronomi

Ferdigheter

Kandidaten kan - orientere seg på nattehimmelen samt forstå månens, solens og planetenes bevegelse over himmelen - finne og sette sammen informasjon innenfor fagfeltet astronomi - planlegge og gjennomføre eksperimentelt arbeid i astronomi med og uten teknologiske hjelpemidler

Generell kompetanse

Kandidaten kan - formidle fagstoff og resultater - utnytte kompetanse i fysikk på nye problemstillinger - utnytte egen fysikk-kompetanse til å planlegge og gjennomføre god undervisning

Læringsformer og aktiviteter

100 % nettbasert undervisning med forelesninger, diskusjoner og praktiske aktiviteter. Individuelle ukentlige innleveringer, samarbeid med andre studenter og veiledning på Blackboard (NTNUs e-læringsplattform). Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timar.

Mer om vurdering

Delvurdering: Hjemmeeksamen (50%), labrapporter (31.25%), innlevering i lms (quiz) (18.75%).

Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fysikk årsstudium - videreutdanning for lærere (FJFYSVUÅ)
KOMPiS Fysikk 2, 8.-13. trinn (KFYS2-8-13)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse og matematikk på nivå med R2/3MX i videregående skole.

Kursmateriell

https://openstax.org/details/books/astronomy

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Astronomi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU