Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Baggerud, Bjørn; Boks, Casper; Rismoen, Jon Herman. (2011) The Great Challenge, Staging The Design Education For The Next 20 Years. Design education for creativity and business innovation : proceedings of the 13th International Conference on Engineering and Product Design Education, City University London, UK, 8th-9th September 2011.
  • Rismoen, Jon Herman; Mathisen, Mats Richard. (2010) Dissection of a Car: An Interesting and Instructive Experience for Industrial Design Students. When Design Education and Design Research meet... Proceedings of the 12th International Conference on Engineering and Product Design Education, NTNU 2-3 September 2010.
  • Vatn, Gunvor Cecilie Dånmark; Baggerud, Bjørn; Rismoen, Jon Herman. (2010) The Summer Design Office: A work-learning experience for industrial design students. When Design Education and Design Research meet... Proceedings of the 12th International Conference on Engineering and Product Design Education, NTNU 2-3 September 2010.
  • Rismoen, Jon Herman; Sundby, Ingvild. (2007) Summer Design Office - An Opportunity and Challenge for Students and Small Enterprises. Shaping the Future?.