Bakgrunn og aktiviteter

Har ansvaret for følgende emner:
Høst:

TPD4123 Mekatronikk for designere

TPD4169 Design for industrialisering

TPD4127 Design 4 - Produksjon og materialer

TPD4169 Design for industrialisering

 

Verneombud for Institutt for design, Trondheim

Lokalt hovedverneombud for Fakultet for arkitektur og design

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Baggerud, Bjørn; Boks, Casper; Rismoen, Jon Herman. (2011) The Great Challenge, Staging The Design Education For The Next 20 Years. Design education for creativity and business innovation : proceedings of the 13th International Conference on Engineering and Product Design Education, City University London, UK, 8th-9th September 2011.
  • Rismoen, Jon Herman; Mathisen, Mats Richard. (2010) Dissection of a Car: An Interesting and Instructive Experience for Industrial Design Students. When Design Education and Design Research meet... Proceedings of the 12th International Conference on Engineering and Product Design Education, NTNU 2-3 September 2010.
  • Vatn, Gunvor Cecilie Dånmark; Baggerud, Bjørn; Rismoen, Jon Herman. (2010) The Summer Design Office: A work-learning experience for industrial design students. When Design Education and Design Research meet... Proceedings of the 12th International Conference on Engineering and Product Design Education, NTNU 2-3 September 2010.
  • Rismoen, Jon Herman; Sundby, Ingvild. (2007) Summer Design Office - An Opportunity and Challenge for Students and Small Enterprises. Shaping the Future?.