course-details-portlet

TPD4123 - Mekatronikk for designere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Emnet er bygget opp rundt en prosjektoppgave som avsluttes med bygging av en fungerende modell.

Forelesninger omhandler mekatronikkbegrepet, anvendelse av mekatronikkprodukter, utvikling av tekniske konsepter, teori og praktiske øvinger i elektronikk og pneumatikk. Emnet bygger på programmering av Arduino fra TDT4262 Prototyping av interaktive media.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Grunnleggende forståelse av mekatroniske systemers egenart: en synergistisk kombinasjon av maskinteknikk, elektronikk og elektronisk styring.

Ferdigheter:

Utvikling av tekniske konsepter. Erfaring med bygging av en fungerende prototype som involverer elektroteknikk, elektronisk styring, pneumatikk, og mekanikk.

Generell kompetanse:

Systemtenkning i design av produkter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektoppgave med sluttpresentasjon. Emnet inneholder obligatoriske øvinger og et hovedprosjekt som gjennomføres som gruppeoppgave.

Mer om vurdering

Prosjektet består av en gruppeoppgave som er karaktergivende. I prosjektoppgaven inngår en muntlig presentasjon av resultatene.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet 5-årig master i Industriell design, studieretning produktdesign. Studenter med studieretning interaksjonsdesign eller annen relevant bakgrunn kan søke emneansvarlig om å få ta emnet. Det forutsettes at studentene kan programmere Arduino og benytte Fusion 360, SolidWorks eller tilsvarende modelleringsprogram.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produktdesign - Integrert produktutvikling
  • Produktdesign
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 A

Innlevering
05.12.2023


12:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU