TPD4123 - Mekatronikk for designere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet er bygget opp rundt en prosjektoppgave som avsluttes med bygging av en fungerende modell. I seminarer som knyttes til oppgaven vil bl.a. følgende temaer bli behandlet: Mekatronikkbegrepet, anvendelse av mekatronikkprodukter, utvikling av tekniske konsepter, teori og praktiske øvinger i elektronikk og pneumatikk. Emnet bygger på programering av Arduino fra TDT4262 Prototyping av interaktive media.
Læringsutbytte

Kunnskap: Grunnleggende forståelse av mekatroniske systemers egenart: en synergistisk kombinasjon av maskinteknikk,elektronikk og elektronisk styring.

Ferdigheter: Utvikling av tekniske konsepter. Erfaring med bygging av en fungerende prototype som involverer elektroteknikk, elektronisk styring, pneumatikk, og mekanikk.

Generell kompetanse: Systemtenkning i design av produkter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektoppgave.
Emnet inneholder øvinger som må være godkjent for å få karakter i emnet.
Prosjektet består av individuelle oppgaver og gruppeoppgaver som er karaktergivende. I prosjektoppgaven inngår en muntlig presentasjon av resultatene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Industriell design (MTDESIG)

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at studentene kan benytte SolidWorks eller tilsvarende modelleringsprogram.

Kursmateriell

Hver student må ha sitt eget Arduino-sett.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPD4125 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.