course-details-portlet

TPD4500 - Design 9, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/1 1 semestre ALLE
Muntlig eksamen

Faglig innhold

Dette kurset tilbys som en oppfølger av emnet TPD4505 Designteori, fordypningsemne, og kan ikke velges alene. Kurset gir studentene muligheten til å spesialisere seg på et spesielt emne innen industriell design. Basert på den teoretiske innsikten som er opparbeidet gjennom skriving av den vitenskapelige artikkelen i TPD4505, får studentene muligheten til å utvikle teoretisk innsikt gjennom et designforsknings- eller utforskningsprosjekt. Dette kan for eksempel omfatte gjennomføring av en spørreundersøkelse, intervjuer eller eksperimenter, utvikling av et konsept, en prototype, manual eller metode relevant for det valgte spesialiseringsemnet.
Alle resultater må være åpne for publisering.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har gjennom litteraturstudiet i emnet TPD4505 Designteori skaffet seg oppdatert dybdekunnskap innen det fagfeltet kandidaten ønsker å spesialisere seg. Denne kunnskapen benyttes i prosjektarbeidet, og videre studier er gjennomført ut fra behov i prosjektet.

Ferdigheter: Kandidaten har gjennomført et større selvstendig prosjekt innen sitt spesielle fagfelt, basert på grundig litteraturstudium, og øvet evnene til å benytte, utvikle og reflektere over denne.

Generell kompetanse: Kandidaten har styrket sin identitet på et selvvalgt spesialfelt innen design.

Læringsformer og aktiviteter

Teoretisk eller praktisk spesialiseringsprosjekt basert på litteraturstudium og designteori.

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industrial Design (MSDESIG)
Industriell design (MTDESIG)

Kursmateriell

Defineres individuelt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPD4700 15.0 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 24

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Fordypningstimer: 24

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produktdesign - Designmetodikk
  • Økologisk design
  • Designstrategier
  • Designmetodikk
  • Interaksjonsdesign
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 10.12.2020 16:00
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/1 ALLE

Innlevering 10.12.2020

Innlevering 16:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/1 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU