course-details-portlet

TPD4500 - Design 9, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette kurset tilbys som en oppfølger av emnet TPD4505 Designteori, fordypningsemne, og kan ikke velges alene. Kurset gir studentene muligheten til å spesialisere seg på et spesielt emne innen industriell design. Basert på den teoretiske innsikten som er opparbeidet gjennom skriving av den vitenskapelige artikkelen i TPD4505, får studentene muligheten til å utvikle kunnskap gjennom et designforsknings- eller utforskningsprosjekt. Dette kan for eksempel omfatte gjennomføring av en spørreundersøkelse, intervjuer eller eksperimenter, og utvikling av et konsept, en prototype, manual eller metode relevant for det valgte spesialiseringsemnet. Alle resultater må være åpne for publisering.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har gjennom litteraturstudiet i emnet TPD4505 Designteori skaffet seg oppdatert dybdekunnskap innen det fagfeltet kandidaten ønsker å spesialisere seg. Denne kunnskapen benyttes i prosjektarbeidet, og videre studier er gjennomført ut fra behov i prosjektet
 • kunnskap om sentrale teorier og metoder på selvvalgt fagområde innen design, og hvordan de kan anvendes i et designforsknings- eller utforskningsprosjekt.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • har gjennomført et større selvstendig prosjekt innen sitt fagfelt, basert på litteraturstudium, og øvet evnene til å benytte, utvikle og reflektere over dette
 • kan definere mål for et designforsknings- eller utviklingsprosjekt på selvvalgt område innen design, velge ut relevante teorier og metoder og anvende disse
 • kan diskutere anvendelsen av teori og metode, samt egne resultater og konklusjoner.

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har styrket sin identitet og kompetanse på et selvvalgt spesialfelt innen design.

Læringsformer og aktiviteter

Teoretisk eller praktisk spesialiseringsprosjekt basert på litteraturstudium og designteori.

Mer om vurdering

Vurdering gjøres på grunnlag av innlevert oppgave utført individuelt eller i par, og basert på kortfattet rapport og utstillingsbidrag. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emne TPD4166 Design 8 - Strategi eller tilsvarende. Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammene for Industriell design. Emnet forutsetter at også TPD4505 Designteori, fordypningsemne velges.

Kursmateriell

Defineres individuelt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produktdesign - Designmetodikk
 • Økologisk design
 • Designstrategier
 • Designmetodikk
 • Interaksjonsdesign

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
11.12.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
10.06.2024


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU