course-details-portlet

TPD4153 - Design av strukturell emballasje

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Kurset fokuserer på design av strukturell emballasje, der emballasjens design og funksjonalitet står i sentrum fra produksjon til gjennvinning. Grafisk design, med vekt på det funksjonelle, inngår også i emnet. Følgende områder vil bli belyst: emballasjetrender og emballasjebehov, valg av emballasjetype, beskyttelse av produkt, materialer og produksjonsmetoder, fylling og pakking, lagring og transport, distribusjonskanaler, eksponering, kundeopplevelse og brukervennlighet, emballasjeoptimalisering, bærekraft og gjennvinning, forskrifter og regler.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Kandidaten har tilegnet seg basiskunnskap innen design av strukturell emballasje.

Ferdigheter:

  • Målrettet produktdesign, med hensyn til muligheter og begrensninger innen emballasjedesign.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten har utforsket emballasjens rolle i markedsføringssammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektarbeid og modellbygging. Bedriftsbesøk vil inngå i emnet. Undervisningen forutsetter fysisk tilstedeværelse.

Mer om vurdering

Prosjektoppgaver. I prosjektoppgavene inngår muntlig presentasjon av resultatene.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet Industriell design. Det forutsettes at studentene kan benytte Fusion 360, SolidWorks eller tilsvarende modelleringsprogram.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produktdesign - Integrert produktutvikling
  • Produktdesign
  • Estetiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU