TPD4153 - Design av strukturell emballasje

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Kurset fokuserer på design av strukturell emballasje, der emballasjens design og funksjonalitet står i sentrum fra produksjon til gjennvinning.

Følgende områder vil bli belyst:
- emballasjetrender og emballasjebehov,
- valg av emballasjetype,
- beskyttelse av produkt,
- materialer og produksjonsmetoder,
- fylling og pakking,
- lagring og transport,
- distribusjonskanaler,
- eksponering,
- kundeopplevelse og brukervennlighet,
- emballasjeoptimalisering og miljø,
- forskrifter og regler.

Videre behandles markedsføring og kommersielle aspekter knyttet til emballasje.
Grafisk design, med vekt på det funksjonelle, vil bli behandlet i noe grad.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har tilegnet seg basiskunnskap innen design av strukturell emballasje.

Ferdigheter: Målrettet produktdesign, med hensyn til muligheter og begrensninger innen emballasjedesign.

Generell kompetanse: Gjennom prosjektarbeid har kandidaten utforsket emballasjens rolle i markedsføringssammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektarbeid og modellbygging. Flere bedriftsbesøk vil inngå i emnet. I prosjektoppgavene inngår muntlig presentasjon av resultatene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Industrial Design (MSDESIG)
Industriell design (MTDESIG)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPD4150 4.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.