course-details-portlet

TPD4127 - Design 4 - Produksjon og materialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet er bygget opp rundt 3 designprosjekter hvor studentene utforsker ulike materialer og produksjonsprosesser. Samspillet mellom estetikk, form, funksjon, material, produksjonsmetode og bærekraft står sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidater har

  • Kunnskap om materialgrupper og relevante materialegenskaper for design.
  • Innsikt i industrielle og håndverksbaserte metoder for materialbearbeiding.

Ferdigheter:

Kandidaten kan

  • Jobbe med målrettet produktdesign, med hensyn til materialers- og produksjonsprosessers muligheter og begrensninger.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan

  • Å bruke ulike materialer og produksjonsprosesser for å oppfylle bestemte spesifikasjoner for en rekke anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid med veiledning, modellbygging og bedriftsbesøk til lokale produsenter. Undervisningen forutsetter fysisk tilstedeværelse.

Mer om vurdering

3 prosjektoppgaver inngår i arbeider. Det inngår en muntlig presentasjon av resultatene.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell design (MTDESIG)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet 5-årig master i Industriell design. Det forutsettes at studentene kan benytte Fusion 360, SolidWorks eller tilsvarende modelleringsprogram.

Kursmateriell

Rob Thompson, Manufacturing processes for design professionals, 2007

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produktdesign - Integrert produktutvikling
  • Designmetodikk
  • Materialer og bearbeiding
  • Estetiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100

Innlevering
07.05.2024


16:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU