course-details-portlet

TPD4169 - Design for industrialisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet er bygget opp rundt en eller to prosjektoppgaver hvor studentene jobber med design, detaljering og ferdigstilling av enkle produkter for industriell produksjon. Studentene skal utforske hvordan sammenføyninger, festemidler, beslag, materialer, produksjonsprosesser, overflatebehandling osv. påvirker estetikk, form, funksjon, produserbarhet og produksjonspris.


3D modellering (flate og solid) og prototyping inngår som viktige verktøy i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap: Få erfaring med detaljering på alle nivå, og forståelse for detaljenes viktighet for industiframstilte produkters helhetlige design.

Ferdigheter: Kunne jobbe med 3D modellering og prototyping på detaljnivå.

Generell kompetanse: Kandidaten har utviklet en forståelse for industridesigneres påvirkningsmulighet og ansvar i detaljeringsfasen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektarbeid, modellbygging og bedriftsbesøk til lokale produsenter. I prosjektoppgavene inngår muntlig presentasjon av resultatene.

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industrial Design (MSDESIG)
Industriell design (MTDESIG)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet Industriell design. Studenter på studieretningen Produktdesign har førsteprioritet. Studenter med studieretning Interaksjonsdesign eller annen relevant bakgrunn kan søke ansvarlig faglærer om å få ta emnet.

Det forutsettes at studentene kan benytte SolidWorks eller tilsvarende modelleringsprogram.

Kursmateriell

Rob Thompson, Manufacturing processes for design professionals, 2007, Mike Ashby and Kara Johnson Materials and design: The art and science of material selection in product design, 2010.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 8
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produktdesign - Integrert produktutvikling
  • Designmetodikk
  • Produktdesign
  • Materialer og bearbeiding
  • Estetiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU