course-details-portlet

TPD4169 - Design for industrialisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet er bygget opp rundt prosjektoppgaver hvor studentene jobber med design, detaljering og ferdigstilling av enkle produkter for industriell produksjon. Studentene skal utforske hvordan sammenføyninger, festemidler, beslag, materialer, produksjonsprosesser, overflatebehandling osv. påvirker estetikk, form, funksjon, produserbarhet, produksjonspris og bærekraft. 3D-modellering (flate og solid) og prototyping (3D-print) inngår som viktige verktøy i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har

  • Erfaring med detaljering på alle nivå
  • Forståelse for detaljenes viktighet for industiframstilte produkters helhetlige design.

Ferdigheter:

Kandidaten kan

  • Jobbe med 3D-modellering og prototyping på detaljnivå.

Generell kompetanse:

Kandidaten har

  • Forståelse for industridesigneres påvirkningsmulighet og ansvar i detaljeringsfasen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsoppgaver med veiledning, prosjektarbeid, modellbygging og bedriftsbesøk til lokale produsenter.

Undervisningen forutsetter fysisk tilstedeværelse.

Mer om vurdering

Prosjektoppgaver. I prosjektoppgavene inngår muntlig presentasjon av resultatene.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet Industriell design. Studenter på studieretningen produktdesign har førsteprioritet. Studenter med studieretning interaksjonsdesign eller annen relevant bakgrunn kan søke ansvarlig faglærer om å få ta emnet. Det forutsettes at studentene kan benytte Fusion 360, SolidWorks eller tilsvarende modelleringsprogram.

Kursmateriell

Rob Thompson, Manufacturing processes for design professionals, 2007.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produktdesign - Integrert produktutvikling
  • Designmetodikk
  • Produktdesign
  • Materialer og bearbeiding
  • Estetiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Innlevering
04.12.2023


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU