course-details-portlet

TPD4900 - Industriell design, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Faglig innhold avtales med utpekt faglærer innenfor fagområdet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten kan

  • benytte vitenskapelige og designfaglige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig arbeide innen fagområdet.

Ferdigheter:

Kandidaten

  • er i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en hovedoppgave i hht. vedtatte standarder.

Generell kompetanse:

Kandidaten har

  • dokumentert vitenskapelig og designfaglig kompetanse ved gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Oppgaven kan helt eller delvis utføres ved en bedrift, etter avtale med faglærer.

Mer om vurdering

Vurdering i emnet er basert på innlevert masteroppgave og tilleggsdokumentasjon, for eksempel modeller og prototyper (kan være både fysiske og digitale). Alt materiale som skal vurderes må innleveres i rett tid. I tillegg kommer en obligatorisk muntlig presentasjon og utstilling av resultatene, normalt 1-2 uker etter innlevering av oppgaven. Presentasjonen kan være justerende for vurderingen av de innleverte resultater. Det innleverte materialet skal gi en tilstrekkelig dokumentasjon av resultater og arbeidsprosess, og skal omfatte følgende: En PDF-fil levert i INSPERA. Filen skal inneholde Masteroppgaverapporten tilpasset trykking i B5 format. Rapporten skal inneholde den originale oppgaveteksten. I tillegg til rapporten er det obligatorisk å levere inn presentasjonsposter til utstilling av masteroppgaven. Hvis du stryker på masteroppgaven, har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave 1 gang. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Hovedregelen er at alle emner i emnekretsen skal være bestått. Etter søknad, kan maksimalt 15 studiepoeng gjenstå. Forutsetningen er at de gjenstående emnene ikke vurderes vesentlig for gjennomføringen av masteroppgaven og at ikke fordypningsemner gjenstår. 12 uker obligatorisk arbeidslivserfaring må være godkjent for MTDESIG.

Kursmateriell

Utarbeides av kandidaten i samråd med veileder som en del av masteroppgaven

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økologisk design
  • Designstrategier
  • Designmetodikk
  • Interaksjonsdesign
  • Produktdesign

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Innlevering
18.01.2024


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Innlevering
31.05.2024


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU