course-details-portlet

TPD4505 - Designteori, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Målet med kurset er å utvide studentenes kunnskap om vitenskaplige og teoretiske tilnærminger brukt i designforskning. Viktige emner som studentene skal praktisere er: 1) Velge, definere og foredle et forskningsemne med tanke på videre vitenskaplig studium, 2) Bruke vitenskapelig forskningsmetodikk relatert til forskning innen design, 3) Velge ut, gjennomgå og vurdere relevant litteratur med tanke på videre forskning, 4) Skrive en vitenskapelig reviewartikkel på engelsk.

Kurset forutsetter at studenten selv velger et relevant emne og diskuterer dette med en utpekt veileder fra instituttet med tanke på å kunne skrive en reviewartikkel.
Alle resultater må være åpne for publisering.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kurset har gitt kandidatene en teoretisk spesialisering relatert til design. Kandidaten har forbedret sine evner i lesing, bruk og skriving av vitenskapelig litteratur.

Ferdigheter: Kandidatene er i stand til å skrive et akademisk essay (på engelsk) ved å bruke innsikt fått fra trening i artikkelskriving, litteraturstudier og metodevalg.

Generell kompetanse: Kandidatene kan skrive en vitenskapelig artikkel relatert til designforskning. Kandidatene kan organisere og gjennomføre et prosjekt selvstendig og kan organisere veiledning fra relevante faglærere etter behov. Kandidatene får erfaring med å oppleve muligheter samt utfordringer relatert til fritt temavalg og å finne fokus i et svært selvstendig prosjekt. Gjennom denne erfaringen skal de være bedre forberedt til masteroppgaven.

Læringsformer og aktiviteter

Dette emnet skal gjennomføres i en høy grad av selvstendighet, basert på litteraturstudium og artikkelskriving. Studenter oppfordres å organisere selv en veiledningsrutine med en utpekt veileder samt emnets ansvarlige faglærer.

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industrial Design (MSDESIG)
Industrial Ecology (MSINDECOL)
Industriell design (MTDESIG)

Kursmateriell

Defineres individuelt.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 12

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produktdesign - Designmetodikk
  • Økologisk design
  • Designstrategier
  • Designmetodikk
  • Interaksjonsdesign

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering 16.11.2020

Innlevering 16.11.2020

Utlevering 07:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU