Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har 15 års erfaring i bruk og utvikling av metoder for livsløpsvurdering (LCA), anvendt på på olje/gassnæringen, transport og infrastruktur, jordbruk og romteknologi - samt ulike andre landbasert produksjonsindustrier. Jeg har vært medgrunnlegger og leder av LCA-rådgivningsbedriften MiSA, og arbeidet som forsker og foreleser i bistillinger ved NTNU, Universitetet i Agder (UiA) Institutt for ingeniørvitenskap, og UiT - norges arktiske universitet, Institutt for arktisk og marin biologi. Jeg har også vært engasjert i etablering og utvikling av næringsklynger innenfor oppdrettsleverandørindustrien, og i vannbransjen.

Mine forskningsinteresser er miljøaspekter ved produksjon og produktutvikling, i hovedsak innenfor fiskeoppdrett, vareproduserende industri, metaller og metallurgi. Jeg samarbeider med NAPIC i undervisning spesielt rettet mot innovasjon innenfor aluminiumsprodukter, og deltar i det nylig startede H2020-prosjektet RemovAl som ser på mulige anvendelser for bauxitt-rester (red mud) fra aluminiumsproduksjon.

Det er mest spennende, synes jeg, når miljøsystemanalyse og livsløpsvurdering brukes til faktisk utvikling, til å støtte teknologiutvikling og som strategisk grunnlag for økt konkurransekraft.

Jeg er studieprogramrådsleder for energi og bærekraft ved IV-fakultetet og studieprogramleder for masterstudiene ved Program for industriell økologi:

Undervisning

  • TEP4295 Miljøanalyse og industriell økologi (koordinator)
  • TEP4225 Energi og miljø (foreleser)
  • TMM4285 Livsløpsytelse for aluminiumsprodukter (foreleser)

Jeg bidrar også jevnlig med forelesninger innenfor bærekraft og bærekraftsvurdering for marine ressurser og fiskeoppdrett, produksjon- og prosessindustri.

Prosjekt

UiT Environmental waste management (EWMA) - petroleum and mineral industry in cold environment

Smart Water Cluster Norwegian water technology innnovation cluster (2011-2016)

NCE Aquatech Cluster Norwegian Centre of Expertise in sustainable aquaculture technology (2017--)

RemovAl - Removing the waste streams from the primary Aluminum production in Europe (2018-2022)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Larsen, Hogne Nersund; Skaar, Christofer; Solli, Christian; Pettersen, Johan; Loveland, Simon. (2014) Green Procurement as a Means Towards Resilient Public Organizations. Proceedings of the 20th Annual International Sustainable Development Research Conference (ISDRC 2014).
  • Pettersen, Johan Berg; Hung, Christine Roxanne; Solli, Christian; Steeneveldt, Rosetta; Kerr, Scott Peter; Aas, Nina. (2013) A Guide to Better Wells: Environmental Life-Cycle Assessment of Historical, Current and Future Best Practice in Drilling. SPE Offshore Europe Oil and Gas Conference and Exhibition, 3-6 September, Aberdeen, UK.

Rapport/avhandling

  • Hagen, Øivind; Hung, Christine; Josefsen, Kjell Domaas; Pettersen, Johan. (2011) Forutsetninger for biogassproduksjon i Norge. En flerfaglig casestudie av Ørland og Frosta. 2011. ISBN 9788214050851.
  • Pettersen, Johan; Hertwich, Edgar G.. (2007) Development and application of life-cycle inventory and impact assessment methods. 2007. ISBN 978-82-471-5613-1.
  • Pettersen, Johan; Hertwich, Edgar G.. (2007) Overall evaluation of offshore drilling fluid technology: Development and application of life-cycle inventory and impact assessment methods. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-471-5613-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (251).
  • Pettersen, Johan; Peters, Glen; Hertwich, Edgar G.. (2004) Marine ecotoxic pulse effects in LCIA. 2004. IndEcol working papers (2004/9).
  • Skaar, Christofer; Undeland, Tore Marvin; Pettersen, Johan. (2004) Økoeffektiv elektrisitetsproduksjon: Vindkraft i et livsløpsperspektiv. 2004. Industrial Ecology Theses (4).