course-details-portlet

TEP4298 - Entreprenørskap for sirkulær økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport og muntlig presentasjon
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport og muntlig presentasjon 100/100

Faglig innhold

Studentene ved CIRCLE-programmet har i sitt første år gjennomført basismoduler for grunnleggende kunnskap om konseptet, iverksetting, ledelse og utforming av sirkulær økonomi. Ved de ulike institusjonene er denne kunnskapen etablert gjennom ulike mner, pensum og perspektiver. Dette emnet støtter læring på tvers av dette sirkulær økonomi-syllabus gjennom dialog rundt perspektiver på sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi innebærer en systematisk omstilling og endring fra det eksisterende, og et samspill mellom bærekraft, entreprenørskap og innovasjon. Dette har konsekvenser for hvordan produkter og tjenester oppstår og utformes med tanke på behov for uttak av primær-råvarer, ressursforvaltning og ressursutnyttelse. Emnet skal engasjere studentene i en diskusjon rundr relevante kriterier og retning for entreprenørskap ved å bruke eksempler fra eksisterende og nye løsninger. Emnet gir stduentene en innføring i entreprenørskap innenfor et sikulær-økonomisk paradigme og innovasjon for sirkulær omstilling.

Læringsutbytte

kunnskap

  • forklare og beskrive ulike definisjoner for sirkulær økonomi
  • formulere egenskaper ved entreprenørskap innenfor sirkulær økonomi-paradigmet og vise retninger for en omstilling mot en sirkulær økonomi
  • forstå ulike mål for sirkulær økonomi slik de sees fra samfunnet, offentlige interessenter og virksomheter og hvordan disse er forbundet med FNs bærekraftsmål

ferdigheter

  • foreslå, tilpasse og anvende relevante sirkulære kriterier for ulike interessenter å benytte for sirkulær innovasjon i offentlige og private virksomheter
  • diskutere bærekraft i ulike sirkulære forretningskonsepter
  • anvende definisjoner for sirkulær økonomi til å bedre bærekraften i nye og eksisterende produktsystem

generell kompetanse

  • styre og drive frem innovasjon for sirkulær økonomi i offentlige og private virksomheter

Læringsformer og aktiviteter

Aktivitetene består av en forelesningsserie (6-8) sesjoner med gruppearbeider, samt selvstudium.

Mer om vurdering

Sluttleveranse i emnet er en sirkulær forretningsplan, som en presentasjon (muntlig + power point) som beskriver et forretningskonsept støtter sirkulør økonomi eller omstilling mot dette.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Emnet tilbys til studenter som har gjennomført sitt første år i Erasmus Mundus Joint international master in circular economy, ved en av partnerinstitusjonene.

Kursmateriell

Pensum består av en samling forskningsartikler og rapporter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  3.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Miljø- og ressursteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport og muntlig presentasjon

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport og muntlig presentasjon 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU