Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har 15 års erfaring i bruk og utvikling av metoder for livsløpsvurdering (LCA), anvendt på på olje/gassnæringen, transport og infrastruktur, jordbruk og romteknologi - samt ulike andre landbasert produksjonsindustrier. Jeg har vært medgrunnlegger og leder av LCA-rådgivningsbedriften MiSA, og arbeidet som forsker og foreleser ved flere universitet i Norge. Jeg har også vært engasjert i etablering og utvikling av næringsklynger innenfor oppdrettsleverandørindustrien, og i vannbransjen.

Mine forskningsinteresser er miljøaspekter ved produksjon og produktutvikling, i hovedsak innenfor fiskeoppdrett og vareproduserende industri.

Det er mest spennende, synes jeg, når miljøsystemanalyse og livsløpsvurdering brukes til faktisk utvikling, til å støtte teknologiutvikling og som strategisk grunnlag for økt konkurransekraft.

Jeg er leder for NTNUs internasjonale masterstudium i industriell økologi (MSc Industrial Ecology).

Undervisning

Emner der jeg er emneansvarlig/koordinator:
TEP4295 Miljøanalyse og industriell økologi
TEP4305 Industriell økologi, seminar: kritisk gjennomgang og formidling av vitenskap (vikar H2017)
TEP4220 Forståelse og kvantifisering av miljøpåvirkninger på økosystemer (vikar V2018)

Emner der jeg bidrar som foreleser
TEP4225 Energi og miljø (H2018)
TMM4413 Livsløpsytelse for aluminiumsprodukter (H2018)

Bistillinger
Jeg er førsteamanuensis II ved Universitetet i Agder (UiA) og biveileder til Reyn O'Born innenfor bærekraftige bygninger og infrastruktur på Institutt for ingeniørvitenskap, og inntil nylig også ved UiT - norges arktiske universitet, tilknyttet Institutt for arktisk og marin biologi. 

Prosjekt
UiT Environmental waste management (EWMA) - petroleum and mineral industry in cold environment

Smart Water Cluster Norwegian water technology innnovation cluster (2011-2016)

NCE Aquatech Cluster Norwegian Centre of Expertise in sustainable aquaculture technology (2017--)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Larsen, Hogne Nersund; Skaar, Christofer; Solli, Christian; Pettersen, Johan; Loveland, Simon. (2014) Green Procurement as a Means Towards Resilient Public Organizations. Proceedings of the 20th Annual International Sustainable Development Research Conference (ISDRC 2014).
 • Pettersen, Johan Berg; Hung, Christine Roxanne; Solli, Christian; Steeneveldt, Rosetta; Kerr, Scott Peter; Aas, Nina. (2013) A Guide to Better Wells: Environmental Life-Cycle Assessment of Historical, Current and Future Best Practice in Drilling. SPE Offshore Europe Oil and Gas Conference and Exhibition, 3-6 September, Aberdeen, UK.

Rapport/avhandling

 • Hagen, Øivind; Hung, Christine; Josefsen, Kjell Domaas; Pettersen, Johan. (2011) Forutsetninger for biogassproduksjon i Norge. En flerfaglig casestudie av Ørland og Frosta. 2011. ISBN 9788214050851.
 • Pettersen, Johan; Hertwich, Edgar G.. (2007) Overall evaluation of offshore drilling fluid technology: Development and application of life-cycle inventory and impact assessment methods. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-471-5613-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (251).
 • Pettersen, Johan; Peters, Glen; Hertwich, Edgar G.. (2004) Marine ecotoxic pulse effects in LCIA. 2004. IndEcol working papers (2004/9).

Andre

 • Hagen, Øivind; Hung, Christine; Josefsen, Kjell Domaas; Pettersen, Johan. (2011) ”A manure-based eco-park: how society and technology affect the environmental performance of biogas from manure”. (presented by C. Hung). The 6th International Conference on Industrial Ecology, Berkeley, USA, 7-10 June . International Society for Industrial Ecology; Berkeley. 2011-06-07 - 2011-06-10.
 • Baard Ove, Molberg; Larsen, Hogne Nersund; Solli, Christian; Pettersen, Johan. (2009) Avslører klimasynderne i kommune-Norge. Adresseavisen [Avis]. 2009-02-17.
 • Pettersen, Johan; Hertwich, Edgar G.; Paulsen, John Eirik; Jensen, Bjørnung; Omland, Tor Henry. (2008) Examples of application of uncertainty in life-cycle interpretation of offshore drilling fluid technology. SETAC Europe 2008 . Society of Environmental Toxicology and Chemistry; Warsaw. 2008-05-25 - 2008-05-29.
 • Pettersen, Johan; Hertwich, Edgar G.. (2007) Metal ecotoxicity as a separate LCIA category. SETAC-Europe 17th Annual Meeting . Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC); Porto. 2007-05-20 - 2007-05-24.
 • Pettersen, Johan; Hertwich, Edgar G.. (2007) Uncertainty as decision support in life-cycle interpretation. International Society for Industrial Ecology (ISIE) Conference 2007 . International Society for Industrial Ecology (ISIE); Toronto. 2007-06-17 - 2007-06-20.
 • Paulsen, John Eirik; Pettersen, Johan; Jensen, Bjørnung; Svensen, Torgrim. (2006) A Management Technique That Integrates And Glues Cost And Environmental Performance Targets In E&P Drilling. SPE/IADC Indian Drilling Technology Conference and Exhibition . Society of Petroleum Engineers; Mumbai. 2006-10-16 - 2006-10-18.
 • Pettersen, Johan; Hertwich, Edgar G.. (2006) Marine ecotoxicity of metals and minerals in LCA. SETAC-Europe 16th Annual Meeting 2006 . Society of Environmental Toxicology and Chemistry; Den Haag. 2006-05-07 - 2006-05-11.
 • Pettersen, Johan; Paulsen, John Eirik. (2006) Overall evaluation of the environmental benefits of the zero-discharge requirement in the Barents Sea - Life-cycle ecotoxic contributions from drilling operations in the Arctic. 5th International Conference on Contaminants in Freezing Ground . Norges Geotekniske Institutt (NGI); Oslo. 2006-05-21 - 2006-05-25.
 • Strømman, Anders Hammer; Solli, Christian; Peters, Glen; Pettersen, Johan; Hertwich, Edgar G.. (2005) Comparative hybrid life cycle assessment of natural gas based fuel chains for transportation. SETAC Europe 15th annual meeting . SETAC Europe; Lille. 2005-05-22 - 2005-05-26.
 • Pettersen, Johan; Hertwich, Edgar G.. (2004) Lagrangian fate and exposure assessment for marine aquatic ecotoxic impacts in LCIA. SETAC-Europe 2004 . Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC); Prague. 2004-04-19 - 2004-04-22.