Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har 15 års erfaring i bruk og utvikling av metoder for livsløpsvurdering (LCA), anvendt på på olje/gassnæringen, transport og infrastruktur, jordbruk og romteknologi - samt ulike andre landbasert produksjonsindustrier. Jeg har vært medgrunnlegger og leder av LCA-rådgivningsbedriften MiSA, og arbeidet som forsker og foreleser ved flere universitet i Norge. Jeg har også vært engasjert i etablering og utvikling av næringsklynger innenfor oppdrettsleverandørindustrien, og i vannbransjen.

Mine forskningsinteresser er miljøaspekter ved produksjon og produktutvikling, i hovedsak innenfor fiskeoppdrett og vareproduserende industri.

Det er mest spennende, synes jeg, når miljøsystemanalyse og livsløpsvurdering brukes til faktisk utvikling, til å støtte teknologiutvikling og som strategisk grunnlag for økt konkurransekraft.

Jeg er leder for NTNUs internasjonale masterstudium i industriell økologi (MSc Industrial Ecology).

Undervisning

Emner der jeg er emneansvarlig/koordinator:
TEP4295 Miljøanalyse og industriell økologi
TEP4305 Industriell økologi, seminar: kritisk gjennomgang og formidling av vitenskap (vikar H2017)
TEP4220 Forståelse og kvantifisering av miljøpåvirkninger på økosystemer (vikar V2018)

Emner der jeg bidrar som foreleser
TEP4225 Energi og miljø (H2018)
TMM4413 Livsløpsytelse for aluminiumsprodukter (H2018)

Bistillinger
Jeg er førsteamanuensis II ved Universitetet i Agder (UiA) og biveileder til Reyn O'Born innenfor bærekraftige bygninger og infrastruktur på Institutt for ingeniørvitenskap, og inntil nylig også ved UiT - norges arktiske universitet, tilknyttet Institutt for arktisk og marin biologi. 

Prosjekt
UiT Environmental waste management (EWMA) - petroleum and mineral industry in cold environment

Smart Water Cluster Norwegian water technology innnovation cluster (2011-2016)

NCE Aquatech Cluster Norwegian Centre of Expertise in sustainable aquaculture technology (2017--)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Larsen, Hogne Nersund; Skaar, Christofer; Solli, Christian; Pettersen, Johan; Loveland, Simon. (2014) Green Procurement as a Means Towards Resilient Public Organizations. Proceedings of the 20th Annual International Sustainable Development Research Conference (ISDRC 2014).
  • Pettersen, Johan Berg; Hung, Christine Roxanne; Solli, Christian; Steeneveldt, Rosetta; Kerr, Scott Peter; Aas, Nina. (2013) A Guide to Better Wells: Environmental Life-Cycle Assessment of Historical, Current and Future Best Practice in Drilling. SPE Offshore Europe Oil and Gas Conference and Exhibition, 3-6 September, Aberdeen, UK.

Rapport/avhandling

  • Hagen, Øivind; Hung, Christine; Josefsen, Kjell Domaas; Pettersen, Johan. (2011) Forutsetninger for biogassproduksjon i Norge. En flerfaglig casestudie av Ørland og Frosta. 2011. ISBN 9788214050851.
  • Pettersen, Johan; Hertwich, Edgar G.. (2007) Development and application of life-cycle inventory and impact assessment methods. 2007. ISBN 978-82-471-5613-1.
  • Pettersen, Johan; Hertwich, Edgar G.. (2007) Overall evaluation of offshore drilling fluid technology: Development and application of life-cycle inventory and impact assessment methods. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-471-5613-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (251).
  • Pettersen, Johan; Peters, Glen; Hertwich, Edgar G.. (2004) Marine ecotoxic pulse effects in LCIA. 2004. IndEcol working papers (2004/9).
  • Skaar, Christofer; Undeland, Tore Marvin; Pettersen, Johan. (2004) Økoeffektiv elektrisitetsproduksjon: Vindkraft i et livsløpsperspektiv. 2004. Industrial Ecology Theses (4).