course-details-portlet

BM6100 - Praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Dette er et spesialtilpasset emne som vil gi en grunnleggende innføring i praktisk ledelse og gjennomføring av prosjekter innen akvakultur. Målgruppen er prosjektledere, prosjektmedarbeidere og prosjekteiere innen akvakulturbransjen.

Emnet tar for seg fasedeling av prosjektet og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller sett i forhold til sin kontekst. Videre blir de ulike funksjonene i prosjektarbeid diskutert. Eksempler er strukturering, organisering, kvalitet, kostnader, tid og risiko. Emnet tar også for seg de ulike styringsprosessene og beskriver enkle planleggings- og oppfølgingsteknikker.

Temaer: - Prosjektet som arbeidsform - Organisering og strukturering av prosjekter - Anskaffelser og kontrakter - Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging av prosjektet

Læringsformer og aktiviteter

Samlinger med forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid. Prosjektoppgave.

Emnet gjennomføres med to samlinger à to dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, innsendingsoppgaver og veiledning via internett. Arbeidsomfang på nettmodulen er ca. 30 timer. Forventet arbeidsbelastning ligger rundt 200-220 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Oppmøte på undervisning

Mer om vurdering

Deltakerne skal jobbe med obligatoriske øvinger mellom samlingene. Eksamen er en prosjektoppgave som kan skrives alene eller som et samarbeid mellom to deltakere.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad eller høyere, eller minst tre års praktisk erfaring med prosjektledelse.

Kursmateriell

Asbjørn Rolstadås, Agnar Johansen, Nils Olsson og Jan Alexander Langlo, "Praktisk prosjektledelse - fra idé til gevinst", 2 utgave, 2020

Rolstadås, Johansen, Olsson og Langlo, "Oppgavesamling til Praktisk prosjektledelse" (2021) Fagbokforlaget

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PK6203 7.5 HØST 2022
PK6200 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
  • Prosjektadministrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU