Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Mæhre, Hanne K; Jensen, Ida-Johanne; Eilertsen, Karl-Erik. (2015) Fish: Dietary Importance and Health Effects. Encyclopedia of food and health.
  • Larsen, Rune; Eilertsen, Karl-Erik; Mæhre, Hanne K; Jensen, Ida-Johanne; Elvevoll, Edel Oddny. (2014) Taurine Content in Marine Foods: Beneficial Health Effects. Bioactive Compounds from Marine Foods: Plant and Animal Sources.
  • Jensen, Ida-Johanne; Eilertsen, Karl-Erik; Mæhre, Hanne K; Elvevoll, Edel Oddny; Larsen, Rune. (2013) Health Effects of Antioxidative and Antihypertensive Peptides from Marine Resources. Marine Proteins and Peptides - Biological activities and applications.
  • Eilertsen, Karl-Erik; Larsen, Rune; Mæhre, Hanne K; Jensen, Ida-Johanne; Elvevoll, Edel Oddny. (2012) Anticholesterolemic and Antiatherogenic Effects of Taurine supplementation is Model Dependent. Lipoproteins - Role in health and diseases.
  • Hofer, Tim; Eriksen, Tonje Engevik; Hansen, Espen; Varmedal, Ingrid; Jensen, Ida-Johanne; Hammer-Andersen, Jeanette; Olsen, Ragnar Ludvig. (2011) Cellular and chemical assays for discovery of novel antioxidants in marine organisms. Studies on experimental Models. Oxidative Stress in Applied and Basic Research and Clinical Practice.

Rapport/avhandling

  • Jensen, Ida-Johanne; Eilertsen, Karl-Erik; Rustad, Turid; Elvevoll, Edel Oddny; Larsen, Rune. (2014) Health benefits of seafood consumption - with special focus on household preparations and bioactivity in animal models. 2014.
  • Larsen, Rune; Stormo, Svein Kristian; Eilertsen, Karl-Erik; Mæhre, Hanne K; Jensen, Ida-Johanne; Østerud, Bjarne; Elvevoll, Edel Oddny. (2010) Prosessering av sjømat – Endring i næringsinnhold, biotilgjengelighet og helseeffekter. 2010. ISBN 978-82-7251-813-3. Nofima rapportserie (36/2010).