course-details-portlet

TMAT2002 - Ernæring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Offisiell ernæringspolitikk

Kostdata, kostmodeller og merkeordninger

Energiomsetning

Fordøyelse og absorpsjon

Energigivende næringsstoffer

Vitaminer, mineraler og andre stoffer i mat

Ernæringskvalitet og effekt av prosessering

Ernæring og bærekraft

Livsstilssykdommer, fysisk aktivitet og helse

Ernæring gjennom livets faser

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten skal kunne

 • gjøre rede for ulike metoder brukt ved kostholdsundersøkelser
 • forklare bruk av kostholdssirkelen, matpyramiden og tallerkenmodellen
 • angi kravene i nøkkelhullsmerkingen og ernærings- og helsepåstander
 • angi de viktigste punktene i «Utviklingen i norsk kosthold»
 • forklare fordøyelsesprosessen og absorpsjon av næringsstoffene
 • gjøre rede for de energigivende og ikke-energigivende næringsstoffene og de viktigste kildene til disse
 • angi hovedtrekkene for omsetning av glukose som likevekt i blodglukose, glykemisk indeks og belastning, lagring og frigjøring av fett og lipoprotein-omsetningen
 • oppsummere hovedessensen i de norske kostrådene og anbefalingene for et mer bærekraftig kosthold
 • forklare sammenhengen mellom kosthold og helse ved ikke-smittsomme sykdommer

FERDIGHETER

Studenten skal kunne

 • beherske bruk av kostholdsplanleggeren og matvaretabellen
 • beregne energiinnhold og energiprosentfordeling i ulike matvarer og måltider og vurdere resultatet opp mot anbefalinger og kostråd
 • beherske bruk av forskrifter som omfatter deklarasjon av vitaminer og mineraler, beriking, samt ernærings- og helsepåstander i matvarer
 • beregne energibehov ved hjelp av hvilestoffskiftet og PAL
 • vurdere hvordan næringsstoffer påvirkes ved bearbeiding og industrielle prosesser
 • gi enkle råd om kosthold for ammende, barn, eldre, allergikere og vegetarianere
 • gi enkle råd om et bærekraftig kosthold

GENERELL KOMPETANSE

 • vurdere sammensetningen av et kosthold i forhold til kostrådene og anbefalinger for kosthold, ernæring, bærekraftig ernæring og fysisk aktivitet
 • formidle relevante faglige problemstillinger om ernæring i forhold til norsk ernæringspolitikk, og grunnleggende ernæringskunnskaper
 • vurdere hvordan matvarenes næringsstoffer påvirkes ved bearbeiding og industriell prosessering
 • vurdere ernæringsinformasjon i media

Læringsformer og aktiviteter

Plenumsforelesninger. Arbeidsoppgaver og obligatoriske innleveringer

Arbeidstimer for ulike læringsaktiviteter

Plenumsundervisning: 70 timer

Obligatorisk aktivitet øving 1 minimum 8 timer

Obligatorisk aktivitet øving 2 minimum 24 timer

Selvstudium ca. 100 timer

Totalt ca. 200 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuell kostregistrering i kostholdsplanleggeren
 • Kostholdsundersøkelse (gruppeoppgave)

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Eksamen gjennomføres individuelt. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Ny/utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen): August. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft, NTNU, Trondheim.(2. årskurs).

Kursmateriell

Oppgis på Blackboard ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MK301212 7.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU