course-details-portlet

BTA2004 - Grunnleggende bioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet tar for seg tema innenfor bioteknologi som bioteknologiens historie og milepæler, etikk og bioteknologi, lover og regler (bioteknologiloven) samt medisinsk bioteknologi (rød bioteknologi) og dens anvendelser i fortid, nåtid og framtid. I emnet trekkes det frem tema som persontilpasset medisin, rettsmedisin og fremtidens bioteknologiske medisiner. Emnet kobler seg til den regionale bioteknologiske industrien og ser på industriell (hvit bioteknologi), produkter og prosesser, samt jordbruksbioteknologi (grønn bioteknologi), produkter, GMO, pesticider, økologisk produksjon. Marin bioteknologi (blå bioteknologi), det blå gull, havbruk.

Emnet har også ferdighetstrening i litteratursøk, anvendelse av vitenskapelig litteratur og vitenskaplig skrivetrening i fokus.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om bioteknologiens historie og betydning
 • har kunnskap om de viktigste bioteknologiske bruksområdene innen medisin, landbruk, industri, havrommet og marin produksjon
 • har kunnskap om proteiner, vitaminer og mineraler, oksidasjonsreaksjoner for fett og proteiner, antioksidanter, råstoff til humankonsum sammenlignet med dyrefor, miljøgifter; organiske og uorganiske, legemiddel vs kosttilskudd, fokus på marine lipider og proteiner
 • har kunnskap om de viktigste lover og regler som gjelder for bioteknologisk forskning og utviklingsarbeid Kunnskap om hvordan bioteknologi kan brukes i rettsmedisin
 • kjenner til bruk av bioteknologi til diagnostikk og behandling av mennesker og dyr
 • har kunnskap om bærekraft, innovasjon og innovasjonsprosesser

Ferdigheter - studenten:

 • har praktiske ferdigheter til å planlegge og gjennomføre vitenskapelig skrivearbeid
 • kan gjennomføre vitenskapelig litteratursøk, vurdere vitenskapelig litteratur og kritisk vurdere kilder som grunnlag for eget vitenskapelig arbeid
 • kan anvende innovasjonsverktøy

Generell Kompetanse - studenten:

 • kan diskutere relevante etiske problemstillinger
 • kan formidle skriftlig og muntlig fagkunnskap
 • kan samarbeide i gruppe og jobbe målrettet for å løse en problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger inntil 5 semesterdager av 4-6 timer , demonstrasjoner på laboratoriet, fire obligatoriske semesteroppgaver og ett innovasjonsprosjekt.

Totalt fem obligatoriske arbeidskrav: fire godkjente semesteroppgaver og ett innovasjonsprosjekt.

Totale arbeidsmengde ca. 200 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innovasjonsprosjekt
 • Fire semesteroppgaver

Mer om vurdering

Mappevurdering; 2 obligatoriske semesteroppgaver leveres i en felles mappe. Emnet har innovasjonsprosjekt som en del av obligatorisk forkrav i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (427BT)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MB201712 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bioteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
01.06.2023

Innlevering
08.06.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU