Bakgrunn og aktiviteter

Programleder for og underviser i master i Rådgivingsvitenskap

Koordinator for og underviser i masterspesialiseringen Relasjonell ledelse , som er en del av  NTNU's Masterprogram i organisasjon og ledelse (MOL).

Emneansvar:

RAD3033 - Systemorientert rådgivning i et relasjonelt, helhetlig og kreativt perspektiv. 

RAD3034 - Grupperådgivning: Teori, prosess og ekstern praksis.

RAD6501 Relasjonell ledelses- og teamutvikling.

RAD6502 - Coaching og veiledning som ledelsesverktøy.   

Dekom - Relasjonell kapasitetsutvikling - veiledning, coaching og kommunikasjon (etterutdanning). 

 

Vitenskapelige arbeid og forskningsinteresser er knyttet til vekst og utvikling i et relasjonelt perspektiv, relasjonell kapasitetsbygging, dialog, perspektivbevissthet, samskaping, lederutvikling.

Medlem i tre forskningsgrupper:

Veiledning

Veiledning på Master- og PhD-nivå

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Myskja, Audun; Fikse, Camilla. (2020) Perspektiver på livsmestring i skolen. Cappelen Damm Akademisk. 2020. ISBN 978-82-02-65107-7.
 • Kvalsund, Ragnvald; Fikse, Camilla. (2015) Rådgivningsvitenskap Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk,vekst, utvikling og mangfold. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-321-0357-7.

Del av bok/rapport

 • Fikse, Camilla. (2020) Relasjonell kapasitetsbygging for samskaping. Perspektiver på livsmestring i skolen.
 • Myskja, Audun; Fikse, Camilla. (2020) Innledning. Perspektiver på livsmestring i skolen.
 • Reams, Jonathan; Fikse, Camilla; Ness, Ottar. (2020) Leadership Development Laboratory. Maturing Leadership: How Adult Development Impacts Leadership.
 • Kvalsund, Ragnvald; Fikse, Camilla. (2017) Terapeutiske parsamtaler i et gestaltperspektiv. Håndbok i parterapi.
 • Fikse, Camilla. (2015) Fra selvaktualisering til samaktualisering og samskaping. Rådgivningsvitenskap Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk,vekst, utvikling og mangfold.
 • Fikse, Camilla; Kvalsund, Ragnvald. (2015) Innledning. Rådgivningsvitenskap Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk,vekst, utvikling og mangfold.
 • Fikse, Camilla; Reams, Jonathan. (2009) Teaching as Mentoring: Facilitating Development for Students in Coaching and Leadership. Mentoring og coaching i et læringsperspektiv.

Rapport/avhandling

 • Waage, Margrethe; Reams, Jonathan; Fikse, Camilla; Sørbrøden, Øyvind. (2015) Deltagelse i lederutviklingsprogram - hva slags effekt oppleves? En sammenlignende studie i programmet "Lederutvikling RAM FSAN" i Forsvarets Sanitet. 2015.
 • Fikse, Camilla. (2013) From self- actualization to co- actualization within leadership. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2013. ISBN 978-82-471-4443-5.