course-details-portlet

RAD3039 - Organisasjonsrådgivning - utviklingsprosesser i coaching, veiledning og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet oppfordrer kandidaten til aktiv læring og til å reflektere over viktige forskjeller i måter å fortolke ledelsesproblematikk innen organisasjoner. Identifiseringen av mer spesialisert kunnskap og kompetanse som er egnet til rådgivning, coaching og lederskap vil gjøre kandidaten i stand til å møte kravene fra arbeidslivet med suksess. Sentralt i dette emnet står prosessen med å utvikle kapasitet for vår vekst som mennesker og vår mulighet til å hjelpe og fasilitere veksten hos andre. Emnets pedagogikk inkluderer lesing, klasseromsdialog og forelesninger for å øke selvbevisstheten som et verktøy for læring og utvikling av avansert kompetanse. Emnet vil også anvende denne læringen ved å legge til rette for praktisk trening og kunnskapsintegrasjon gjennom refleksjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten...

 • har inngående kunnskap om ledelse og coaching.

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • kan å anvende relevante rådgivningsferdigheter i et coachingperspektiv, for å kunne skape en god coachingrelasjon og hjelpe coachee i sin prosess med å avdekke viktige temaer, fokuserer på utviklingsmuligheter, og målrettet aktivitet.

Generell kompetanse:

Kandidaten...

 • har utviklet inngående kompetanse og ferdigheter som er relevante for ulike coaching-situasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger totalt 6 hele dager (a 7 timer). I tillegg kommer 1 dag til presentasjon av coaching-prosjektet.

Obligatoriske aktiviteter:

 • 5 kortsvaroppgaver leveres i MyQuest før hver samling.
 • Litteratur-review med peer evaluation på 1200-1500 ord. Leveres i Blackboard.
 • Kort essay om erfaring med coaching 1000 ord. Leveres i Blackboard.
 • Presentasjon av videoopptak fra coaching.
 • Deltakelse på 80 % av undervisningen.

Sjekk Blackboard i semesterstarten for nærmere beskrivelse av obligatoriske aktiviteter og frister.

Obligatoriske aktiviteter

 • 5 kortsvaroppgaver leveres i MyQuest før hver samling
 • Litteratur-review med peer evaluation på 1200-1500 ord. Leveres i Blackboard
 • Kort essay om erfaring med coaching 1000 ord. Leveres i Blackboard
 • Presentasjon av videoopptak fra gjennomført coaching
 • Obligatorisk deltakelse i undervisningen (80 %)

Mer om vurdering

Den avsluttende oppgaven består av et essay på 5000-6000 ord (linjeavstand 1,15, Verdana 10 pt.) der beskrivelsen av studentens praktiske coaching-erfaringer inngår. Leveres i Inspera. Fristen blir publisert på emnesiden.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Som for opptak til masterprogrammet i rådgivningsvitenskap, masterprogrammet i læring i arbeidsliv og samfunn, masterprogrammet i pedagogikk, masterprogrammet i psykologi, eller tilsvarende.

Studenter med studierett i master i rådgivningsvitenskap har fortrinnsrett.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3039 7.5 HØST 2011
PED3035 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Rådgivning
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Veiledningspedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU