Bakgrunn og aktiviteter

 

Elin Angelo (Ph.D) er professor i musikkpedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, program for lærerutdanning. Hun underviser på grunn- og masternivå i musikk- og kunstpedagogikk, og på PhD-nivå i vitenskapsfilosofi og kvalitativ forskning. Hun er en av grunnleggerne og valgt leder for Nettverk for kulturskolerelatert forskning, og ledet i 2015-2017 et nasjonalt forskningsprosjekt knyttet til kulturskoleutvikling: IRISforsk, med forskere fra musikkutdanning, lærerutdanning, skoleledelse og skoleutvikling. Hun leder fra 2018 forskningsnettverket Musikklærerutdanning i utvikling (MiU), er del av forskningsgruppen i det internasjonale prosjektet Discourses of Academization and the Music Profession in Higher Music Education, i forskningsgruppen Musikk, teknologi og didaktikk (MusTed) og Kunstløft i samarbeid (KiS). Hennes arbeid er publisert i Action, Criticism and Theory for Music EducationInternational Journal for Community MusicNordic Research in Music Education YearbookThe Nordic Journal of Cultural Policy, Acta Didactica Norge og i Journal for Research in Arts and Sports Education. Hun er del av redaksjonsteamet i European Journal of Philosophy in Arts Education og i Journal for Research in Arts and Sports Education. Før vitenskapelige ansettelser ved NTNU og ved Dronning Mauds Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) har Angelo undervist i kulturskole, det frivillige musikkliv, barnehage, grunnskole og videregående skole, og hatt ansettelsesforhold som saksofonist i forsvarets musikk, symfoniorkester og i freelance-prosjekter. Hun har gradsgivende utdanning fra musikkonservatoriet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, fra Norges Musikkhøgskole og fra NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

  • Angelo, Elin; Knigge, Jens; Sæther, Morten; Waagen, Wenche. (2021) Higher Education as Context for Music Pedagogy Research. Higher Education as Context for Music Pedagogy Research.
  • Angelo, Elin; Knigge, Jens; Sæther, Morten; Waagen, Wenche. (2021) Higher Education as Context for Music Pedagogy Research. Cappelen Damm Akademisk. 2021. ISBN 9788202696979. MusPed:Research (2).
  • Angelo, Elin; Knigge, Jens; Sæther, Morten; Waagen, Wenche. (2021) The Discursive Terms of Music/Teacher Education at Four Higher Educational Institutions. Higher Education as Context for Music Pedagogy Research.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

  • Angelo, Elin. (2014) Profesjonsforståelser og kunstpedagogikk. Praksiser i musikkfeltet. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0216-7.
  • Angelo, Elin; Kalsnes, Signe. (2014) Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. Cappelen Damm Akademisk. 2014. ISBN 978-82-02-41507-5.

2012

  • Angelo, Elin. (2012) Profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2012. ISBN 978-82-471-3967-7.

2000

  • Aalberg, Elin Angelo. (2000) Om nyutdannede musikkskolelæreres didaktiske beredskap. Hovedoppgave i Musikkpedagogikk hovedfag, NMH/ HiTø. 2000.