Bakgrunn og aktiviteter

Underviser Master i Rådgiving og etter og viderutdanningen MOL, innenfor spesialiseringen relasjonsledelse.
 

 

 

 
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Kvalsund, Ragnvald; Fikse, Camilla. (2015) Rådgivningsvitenskap Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk,vekst, utvikling og mangfold. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-321-0357-7.

Del av bok/rapport

  • Fikse, Camilla. (2015) Fra selvaktualisering til samaktualisering og samskaping. Rådgivningsvitenskap Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk,vekst, utvikling og mangfold.
  • Fikse, Camilla; Reams, Jonathan. (2009) Teaching as Mentoring: Facilitating Development for Students in Coaching and Leadership. Mentoring og coaching i et læringsperspektiv.

Rapport/avhandling

  • Fikse, Camilla. (2013) From self- actualization to co- actualization within leadership. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2013. ISBN 978-82-471-4443-5.

Andre

  • Fikse, Camilla. (2013) Finn din lederkapasitet. Dagens Næringsliv [Avis]. 2013-08-05.