Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde - stikkord

Anleggsteknikk, fjellsprengningsteknikk, sprengningsrystelser, tunneldrift, boring og sprengning, fullprofilboring av tunneler, bergarters og bergmassers borbarhet, fjellhaller, masseflytting, store fyllinger, anleggsmaskiner, tidplanlegging, byggetid, kostnadsregning, byggekostnader, sikkerhet ved sprengningsarbeider. Usikkerhets- og risikoanalyser for fjellsprengning og tunnelprosjekter.

Undervisning - emner

 • TBA4150 Anleggsteknikk
 • TBA4151 Anleggsteknikk VK
 • TBA4570 Anleggsteknikk FDP
 • TBA4130 Produksjonsledelse i BA
 • TBA4935 Anleggsteknikk masteroppgave
 • TGB5110 Engineering Geology and Tunnelling
 • BA8513 Boring i fjell
 • BA8512 Konvensjonell tunneldrift
 • BA8510 Falltapsanalyser vanntunneler. Hydraulikk, sprengningsteknikk og økonomi
 • BA8511 Emner i prosjektledelse og anleggsteknikk

Etterutdanning - emner

 • BA6072 Planlegging og bygging av samferdselstunneler

Lenker

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner