Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (tidligere Institutt for maskinteknikk og logistikk) siden 2015.

Fagfelt/arbeidsområde

 • Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
 • Flytendegjøring av naturgass
 • Prosessoptimalisering

Kompetanse

 • Prosessmodellering og -design
 • Eksergianalyse

Undervisning

 • TMAS2010 - Termodynamikk 2 og fluidmekanikk
 • TMAS2011 - Ventilasjonsteknikk
 • TMAS2012 - Sanitær og husbygging
 • TMAS2013 - Varme- og kjøleteknikk
 • TMAS3002 - Ingeniørfaglig systemtenkning

Bakgrunn

 • 2011-2015: Ph.d. energi og prosessteknikk, NTNU
 • 2006-2011: Master i teknologi, Energi og miljø, NTNU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner