course-details-portlet

MAST2020 - Praktisk VVS-teknikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet går ut på å gi praktisk kunnskap om:
-VVS-anlegg.
-VVS-tekniske tegninger og forståelsen av disse.
-VVS-tekniske tegninger og digital fremstilling disse.
-VVS-teknisk systemforståelse.
-Oppmåling og nivellering.

Læringsutbytte

Kunnskap.
Kandidaten har kunnskap om:
-Digital utarbeidelse VVS-tekniske tegninger
-Oppmåling og nivellering
-Praktisk forståelse av VVS-anlegg og VVS-tekniske system
Ferdigheter.
Kandidaten kan:
-Planlegge, gjennomføre og bearbeide resultater fra målinger på eksisterende VVS-anlegg.
-Evaluere tilstand og mulige forbedringer for eksisterende VVS-anlegg.
-Utarbeide VVS-tekniske tegninger ved hjelp av digitale verktøy.
-Identifisere ulike VVS tekniske komponenter på bygg.
-Gjennomføre oppmåling og nivellering.
Generell kompetanse.
Kandidaten kan:
-Utveksle nødvendig VVS-teknisk kunnskap med arkitekter, byggherrer, konsulenter, andre ingeniører og brukere.
-Formidle kunnskap om muligheter og begrensninger ved VVS-tekniske anlegg til ulike brukergrupper.
-Vurdere ulike VVS-tekniske løsninger ut ifra aktuelle rammebetingelser.
-Vurdere muligheter for innovasjon og videreutvikling av VVS-tekniske løsninger i bygg.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, feltarbeid, gruppearbeid, prosjektoppgave og ekskursjoner/praktiske aktiviteter.
Obligatoriske aktiviteter
Obligatorisk feltarbeid og ekskursjoner/praktiske aktiviteter. Obligatoriske presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Ekskursjoner/Praktiske aktiviteter

Mer om vurdering

Vurderingsordning: Prosjektoppgaver, gruppearbeidsrapporter, og prensentasjoner av disse.
Vurderingsform: Bestått/ikke-bestått.
Godkjent obligatorisk aktivitet (ekskursjoner/praktiske aktiviteter) vil være gyldig ved alle senere eksamener i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU