course-details-portlet

TEP4530 - Energiforsyning og klimatisering av bygninger, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet er rettet mot tekniske, økonomiske og miljømessige analyser av systemer som krever energi. Dette omfatter både effekt- og energibehov, samt omforming, transport og bruk av energi. Prosjektet kan også være rettet mot analyse og utvikling av infrastruktur og aktuelle systemer som bidrar til en effektiv og miljømessig bruk og forsyning av energi for et bærekraftig samfunn hvor energibehovet primært dekkes av energikilder som biomasse, sol, naturgass og andre fossile brensel, men det kan også omfatte integrerte varme- og elektrosystemer. Relevante områder for prosjektopgpave er:

 • Varme- og energiplanlegging.
 • Klimatisering av bygninger.
 • Energifleksible varmesystemer som vannbårne systemer.
 • Varmepumper for klimatisering.
 • Intelligente og energieffektive bygninger.
 • Modellering og simulering av klimasystemer.
 • Innemiljø og helse, effektivitet og produktivitet.
 • Ventilasjonstekniske systemløsninger.
 • Luftstrømning i rom og bygninger.
 • Sikkerhets- og brannventilasjon.
 • Miljøkonsekvensanalyser.

For nærmere info om mulige, aktuelle prosjektområder og faglærere henvises til fordypningsprosjektet for de respektive faggrupper. Les mer på: http://www.ntnu.edu/ept/project-work

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Fordypningsprosjektet skal gi studenten kunnskap og fordypning innen et spesifikt tema som følgende: Energifleksible varmesystemer - vannbårne systemer; Varmepumper for klimatisering; Intelligente og energieffektive bygninger; Modellering og simulering av klimasystemer; Innemiljø og helse, effektivitet og produktivitet; Ventilasjonstekniske systemløsninger; Luftstrømning i rom og bygninger; Sikkerhets- og brannventilasjon.

FERDIGHETER: Fordypningsprosjektet skal sette studenten i stand til å arbeide med vitenskapelige metoder, bl.a. innhenting av kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og hvordan kombinere dette med egen kunnskap.

GENERELL KOMPETANSE: Etter fullført fordypningsprosjekt skal studenten ha kompetanse til å:

 • Gjennomføre av et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportering av delresultater og skriving av prosjekt-rapport
 • Anvende denne kompetansen i utvikling og prosjektering av energieffektive og miljøvennlige løsninger for bygninger..

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen gis på engelsk for studenter som ikke behersker norsk.

Forkunnskapskrav

.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
 • Energi- og prosessteknikk
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Innlevering
19.12.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU