course-details-portlet

TEP4910 - Energiforsyning og klimatisering av bygninger, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Masteroppgaven skal gi studenten kunnskap og fordypning innen et spesifikt tema: - Energifleksible varmesystemer - vannbårne systemer; Varmepumper for klimatisering; Intelligente og energieffektive bygninger; Modellering og simulering av klimasystemer; Innemiljø og helse, effektivitet og produktivitet; Ventilasjonstekniske systemløsninger; Luftstrømning i rom og bygninger; Sikkerhets- og brannventilasjon.

FERDIGHETER: Masteroppgaven skal muliggjøre studenten til å jobbe med vitenskapelige metoder, bl.a. innhenting av kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og hvordan kombinere dette med egen kunnskap.

GENERELL KOMPETANSE: Etter fullført masteroppgave skal student være i stand til å jobbe med følgende:

  • Gjennomføring av et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportering av delresultater og skriving av prosjekt-rapport.
  • Anvende denne kompetansen i utvikling og prosjektering av energieffektive og miljøvennlige løsninger for bygninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Levering av KI-deklarasjon

Mer om vurdering

Informasjon om skriving av masteroppgaven finner du her: Oppgaveskriving, se spesielt Rutiner for oppstart og innlevering av masteroppgaver og studieområde sivilingeniør/teknologi. Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment. Frist for innlevering av masteroppgaven er 20 uker fra oppstartdato (6 uker ekstra hvis masteroppgaven i utføres i utlandet) +7 dager for påske/jul. Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke fakultetet om utsatt frist. Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Fakultet for ingeniørvitenskaps standard KI-deklarasjon skal leveres ved oppgaveinnlevering.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Innlevering
10.06.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU