Bakgrunn og aktiviteter

Studieprogramansvarlig for bachelorstudiet Biomarin innovasjon

HMS koordinator for Institutt for biologiske fag (IBA)

Teknisk leder for Institutt for biologiske fag