course-details-portlet

BIA2003 - Ekstern praksis 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet vil variere etter hvilket praksissted studenten har. Tema som bør inngå er produksjon og produksjonsplanlegging, produksjonsmetoder, kvalitetssikringsprosedyrer og systemer, renholdsrutiner, råvarebehandling og ferdigvarekontroll. Helse, miljø og sikkerhetsrutiner skal inngå. Det skal være en betydelig grad av variasjon i arbeidsoppgavene. Gjennomgående i praksisperioden er fokus på bærekraftige innovasjonsmuligheter.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • har kunnskap om arbeidsplassens virksomhet og plass i samfunnet.
 • kan diskutere og vurdere bærekraftige innovasjonsmuligheter
 • kan diskutere og vurdere aktuelle helse, miljø og sikkerhets (HMS) aspekter.

Ferdigheter - studenten:

 • kan gjennomføre en praksis i bedrift og mestre de utfordringer dette medfører
 • kan relatere teoretisk kunnskap fra studiet opp mot praksisfeltet
 • vil være i stand til å reflektere over praksisen i en utfyllende skriftlig rapport

Kompetanse - studenten:

 • har innsikt i ulike arbeidsområder og i bedriftskultur i en bedrift tilpasset studiet
 • kan forstå og anvende relevant terminologi for aktuelt fagfelt

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Tre uker med praksis i bedrift som utgjør inntil 120 timer. Praksissted skal godkjennes av instituttet før praksisoppholdet starter. Det skal føres daglig logg over arbeidsoppgaver under praksis. Det blir avholdt et obligatorisk erfaringsseminar hvor alle studenter presenterer og diskuterer sin praksis for hverandre og faglærere. Dette er viktig erfaringsdeling for å få innblikk i ulike arbeidsplasser. Det skal utarbeides en skriftlig praksisrapport som skal inneholde svar på oppgaver som er spesifikke for det enkelte praksisstedet. Oppgavene er satt opp i samråd mellom student, veileder og bedriften. Forventet total arbeidsmengde er inntil 200 timer.

Obligatoriske arbeidskrav: 90% obligatorisk oppmøte. Bedriften godkjenner praksisperioden ved å fylle ut et evalueringsskjema som leveres til faglærer. Muntlig presentasjon av praksis til medstudenter og faglærere er obligatorisk før innlevering av rapport.

Praksis gjennomføres fortrinnsvis i ukene 8,40,41 eller i ferieperioder.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Det skal leveres en praksisrapport med omfang på 2500 +/- 10 % ord og vedlagt logg over arbeidsoppgaver. Ved ikke godkjent praksis må ny praksis med tilhørende rapport gjennomføres. Ved ikke godkjent rapport må ny rapport leveres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MB301812 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bioteknologi/Havbruk
 • Bedriftsadministrasjon - Internasjonalisering
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Akvakultur
 • Arbeidsliv, historie og samfunn
 • Biologi
 • Marine fag
 • Økologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Utlevering
15.11.2023

Innlevering
22.11.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU