Bakgrunn og aktiviteter

Studieprogramansvarlig for bachelorstudiet Biomarin innovasjon

HMS koordinator for Institutt for biologiske fag (IBA)

Bakgrunn

Birgitte P Torset har lang erfaring fra laboratoriearbeid, veiledning og undervisning. 

Undervisning

Laboratorieundervisning i innføring i kjemi, generell kjemi, organisk kjemi, mikroalgedyrking og marinbiologi. Marint feltarbeid.

Underviser/veileder innenfor temaene: Mikro- og makroalger, klyngeteori, mikroalgedyrking, bacheloroppgave og ekstern praksis for Biomarin innovasjons studenter