AD forsidebilde

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset:
Alle studenter vil kunne få vaksine i studiebyen i høst. Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på    ntnu.no / korona

Fakultet for arkitektur og design

Fakultet for arkitektur og design

VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Sosiale medier AD

Forskning

Forskning

Med en kritisk og tverrfaglig tilnærming til samfunnsutfordringene utvikler vi ny kunnskap innen arkitektur, byplanlegging, design og billedkunst med mennesket i sentrum og med vekt på bærekraft, helse, estetikk, etikk, teknologi, samt innovative prosesser og læringsformer.

Om forskning ved fakultetet

Om kunstnerisk utviklingsarbeid

Utdanning

Utdanning

Vi tilbyr 15 studieprogram på master- og bachelornivå, innen arkitektur, byplanlegging, design og billedkunst. I tillegg tilbyr vi etter- og videreutdanning.

Vi utfordrer studentene til å være aktive og utforskende, og vi legger vekt på læring gjennom handling.

Om vårt studietilbud

For studenter

Våre ph.d.-studier

Logo innovative digitale


 

NTNU leder prestisjeprosjekt: 200 millioner EU-kroner til ARV-prosjektet


NTNU leder prestisjeprosjekt:

200 millioner EU-kroner til ARV-prosjektet 

Les mer om prosjektet på NTNU Nyheter her.

Gjesteforelesninger

Guest Lectture series-knapp


 

Mini calevent portlet

Hva skjer?