Forskning

Fakultet for arkitektur og design

Forskning


bilde

Illustrasjon: ZEN/RIM design/Marianne Eidal

Forskningsstrategi

AD-fakultetets forskningsstrategi er formulert gjennom 9 utviklingsmål i strategidokumentet for 2018-2025. Sentral i forskningsstrategien er et ønske om å (videre)utvikle internasjonalt ledende forskningsmiljøer i strategiske områder som er nevnt nedenfor. Vi deltar enten som koordinator eller partner i flere internasjonale og nasjonale prosjekter. Samtidig skal fakultetet dyrke frem nye sterke fagmiljøer i randsonen av disse. AD ønsker også å forsterke grunnleggende arkitektur- og designrelatert humanistisk forskning, og koble den til fakultetets anvendte forsknings- og innovasjonsmiljøer. Fra 2019 har fakultetet integrert praksisbasert forskning som en del av sin forskningsaktivitet.

AD-fakultets anser det som et særansvar å bidra til økt anerkjennelse for at skapende, brukersentrert og deltakende forskning er nødvendig for å takle globale, nasjonale og lokale utfordringer. Bærekraft står sentralt og all vår forskning kan kobles opp mot de internasjonale strategiske bærekraftsmålene. Vi jobber aktivt med andre fagmiljøer, for å øke betydningen av forskning i og med lav- og mellominntektsland i tråd med NTNUs internasjonale handlingsplan.


Forskningsnyheter fra fakultetet

Forskningsnyheter fra fakultetet
 

NTNU leder prestisjeprosjekt:

200 millioner EU-kroner til ARV-prosjektet 

Les mer om prosjektet på NTNU Nyheter her.

CLIMATE RIGHTS Project tildelt midler fra Forskningsrådet:

Visualisering av klimaskader som bevis i rettsaker.

Les mer om prosjektet på NTNU Nyheter her.


Våre ph.d.-studier

Våre ph.d.-studier

Nærbilde hånd
Foto: NTNU

Bærekraftssirkelen

FNs bærekraftssirkel

ADs bærekraftsstrategi

AD-fakultetet bidrar til forskning, innovasjon og nyskaping som støtter oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

Les mer om dette i fakultetets strategi.