Forskningsstrategi

Fakultet for arkitektur og design

Forskningsstrategi

Forskning

Fakultetet for arkitektur og design tilstreber å:

  • Fusjonere vitenskapelig, kunstnerisk og praksis-basert forskning som kan gi en ny tilnærming til løsninger på samfunnsmessige utfordringer.
  • Utvikle transformasjonslæring gjennom et tett samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon.
  • Være ledende innen tverrfaglig samarbeid, og integrere samfunnsvitenskap, design og teknologi for å komme fram til helhetlige løsninger og tjenester.
  • Vise samfunnsengasjement gjennom utstrakt samarbeid med akademia, offentlig og privat sektor, innbyggere, media og politikk.