Forskning

Fakultet for arkitektur og design

Forskning


bilde

Illustrasjon: ZEN/RIM design/Marianne Eidal

Forskningsstrategi

AD fakultetets forskningsstrategi er formulert gjennom 9 utviklingsmål i strategidokumentet for 2018-2025. Sentral i forskningsstrategien er et ønsker å (videre)utvikle internasjonalt ledende forskningsmiljøer i strategiske områder som er nevnt nedenfor. Vi deltar enten som koordinator eller partner i flere internasjonale og nasjonale prosjekter. Samtidig skal fakultetet dyrke frem nye sterke fagmiljøer i randsonen av disse. AD ønsker også å forsterke grunnleggende arkitektur- og designrelatert humanistisk forskning, og koble den til fakultetets anvendte forsknings- og innovasjonsmiljøer. Fra 2019 har fakultetet integrert praksisbasert forskning som en del av sin forskningsaktivitet.

AD fakultets anser det som et særansvar å bidra til økt anerkjennelse for at skapende, brukersentrert og deltakende forskning er nødvendig for å takle globale, nasjonale og lokale utfordringer. Bærekraft står sentralt og all vår forskning kan kobles opp mot de internasjonale strategiske bærekraftsmålene. Vi jobber aktivt med andre fagmiljøer, for å øke betydningen av forskning i og med lav- og mellominntektsland i tråd med NTNUs internasjonale handlingsplan.


Tematiske satsinger/strategiske forskningsområder

Forskningsprosjekt

Forsknings- og innovasjonsprosjekt

  • SFI AutoShip (WP 3 ledes av AD-fakultetet)
  • syn.ikia - Sustainable Plus Energy Neighbourhoods (H2020-prosjekt koordinert av AD-fakultetet)
  • +CityxChange - a Smart City Lighthouse Project (H2020-prosjekt koordinert av AD-fakultetet)
  • LASH FIRE - Legislative Assesment for Safety Hazards of Fire and Innovation in Ro-ro ship Environment (H2020, IA Project Coordinator: RISE, Sweden //Total project budget: € 13,5 mill // Project period: 01.09.19-31.08.23 Contact person NTNU: Thomas Porathe)
  • INTRPRT (ledes av postdoc. Nabil Ahmed)
  • EFAP - European Forum for Advanced Practices (COST Action) (Project Coordinator: NTNU, Norway//Total project budget: € 0,7 mill // Project period: 01.04.19-31.10.23 Contact person NTNU: Florian Schneider/Mari Sanden)