Forskning

Fakultet for arkitektur og design

Forskning


bilde

Illustrasjon: ZEN/RIM design/Marianne Eidal

Forskningsstrategi

Fakultet for arkitektur og design (AD) ved NTNU er Norges største fagmiljø innen arkitektur, design og kunst med over 1550 studenter og 160 vitenskapelige ansatte. Vårt mål er å videreutvikle våre internasjonalt ledende forskningsmiljøer og bygge opp nye sterke fagmiljøer i randsonen av disse. Vi ønsker å forsterke grunnleggende arkitektur- og designrelatert forskning ved fakultetet, og koble denne til våre anvendte forsknings- og innovasjonsmiljøer. Praksisbasert forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid inngår som en stadig større del av vår aktivitet. AD skal utdanne neste generasjons forskere, kunstnere og praktikere til å arbeide på tvers av akademia, kunstnerisk virksomhet og annen praksis. 

Vi samarbeider tett med andre fagmiljøer for økt forskningsaktivitet i og med lav- og mellominntektsland, i tråd med NTNUs internasjonale handlingsplan. Fakultetet deltar i flere internasjonale og nasjonale prosjekter, som koordinator eller partner.

All vår forskning kan kobles opp mot FNs bærekraftsmål. Gjennom forskning, utdanning og innovasjon jobber vi for å fremme bærekraftig utvikling – lokalt, nasjonalt og globalt.