Forskning

Fakultet for arkitektur og design

Forskning


bilde

Illustrasjon: ZEN/RIM design/Marianne Eidal

Forskningsstrategi

AD fakultetets forskningsstrategi er formulert gjennom 9 utviklingsmål i strategidokumentet for 2018-2025. Sentral i forskningsstrategien er et ønske om å (videre)utvikle internasjonalt ledende forskningsmiljøer i strategiske områder som er nevnt nedenfor. Vi deltar enten som koordinator eller partner i flere internasjonale og nasjonale prosjekter. Samtidig skal fakultetet dyrke frem nye sterke fagmiljøer i randsonen av disse. AD ønsker også å forsterke grunnleggende arkitektur- og designrelatert humanistisk forskning, og koble den til fakultetets anvendte forsknings- og innovasjonsmiljøer. Fra 2019 har fakultetet integrert praksisbasert forskning som en del av sin forskningsaktivitet.

AD fakultets anser det som et særansvar å bidra til økt anerkjennelse for at skapende, brukersentrert og deltakende forskning er nødvendig for å takle globale, nasjonale og lokale utfordringer. Bærekraft står sentralt og all vår forskning kan kobles opp mot de internasjonale strategiske bærekraftsmålene. Vi jobber aktivt med andre fagmiljøer, for å øke betydningen av forskning i og med lav- og mellominntektsland i tråd med NTNUs internasjonale handlingsplan.


Forskningsprosjekt

Forsknings- og innovasjonsprosjekt


Våre ph.d.-studier

Våre ph.d.-studier

Nærbilde hånd

Bærekraftssirkelen

FNs bærekraftssirkel

ADs bærekraftsstrategi

AD-fakultetet bidrar til forskning, innovasjon og nyskaping som støtter oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

Les mer om dette i fakultetets strategi.