AD Faculty Building
Fakultet for arkitektur og design

Om fakultetet

Våre fagområder arkitektur, byplanlegging og billedkunst er fra 1. januar 2017 blitt styrket med fagområdet design med avdelinger i både Trondheim og Gjøvik.

Form og klima står sentralt i vårt engasjement for å skape gode omgivelser for menneskers liv. Med en åpen og nysgjerrig holdning involverer vi oss i samfunnet gjennom utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon.

Vi har omfattende samarbeide med samfunnsaktører i både utdanning og forskning.

Kontakt oss

  • Telefon: (+47) 73 55 02 75
  • Epost: postmottak@ad.ntnu.no
  • Besøksadresse: Sentralbygg 1 på Gløshaugen, Alfred Getz vei 3, Trondheim
  • Postadresse: Alfred Getz vei 3, 7491 Trondheim
  • Fakturaadresse: NTNU, Felles fakturamottak, Postboks 50 Økern, 0508 Oslo
  • Studentekspedisjon i 3. etg: Åpningstid: 12.15 - 15.00

Ansatte i fakultetsadministrasjonen