About Faculty

AD Faculty Building

Om AD-fakultetet

Fakultet for arkitektur og design

Om fakultetet

Våre fagområder arkitektur, byplanlegging og billedkunst er fra 1. januar 2017 blitt styrket med fagområdet design med avdelinger i både Trondheim og Gjøvik.

Form og klima står sentralt i vårt engasjement for å skape gode omgivelser for menneskers liv. Med en åpen og nysgjerrig holdning involverer vi oss i samfunnet gjennom utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon.

Vi har omfattende samarbeide med samfunnsaktører i både utdanning og forskning.

Råd og utvalg AD

Kontakt AD

Kontakt oss

Ansatte i fakultetsadministrasjonen