NTNUs styremedlemmer 

1. august 2017 – 31. juli 2021


Eksterne representanter

 • Styreleder Svein Richard Brandtzæg    (foto)
 • Nina Refseth    (foto)
 • Nils Kristian Nakstad    (foto)
 • Maria Strømme    (foto)

Interne representanter

For vitenskapelig ansatte:

 • Kristin Melum Eide  (foto)
 • Tim Torvatn    (foto)
 • Aksel Tjora    (foto)

For midlertidige vitenskapelig ansatte:

 • Nina Helen Aas Røkkum    (foto)

For teknisk-administrativt ansatte:

 • Kjersti Møller    (foto)

Representanter for studentene:

 • Christoffer Vikebø Nesse    (foto)
 • Anja Beate Andersen    (foto)


Vararepresentanter

For eksterne:

 • Bjørn Otto Sverdrup    (foto)
 • Jessica Gärtner    (foto)

For vitenskapelig ansatte:

 • Anne C. Elster    (foto)
 • Dag Waaler    (foto)
 • Monica Lillefjell    (foto)

For midlertidig vitenskapelig ansatte:

 • Sigurd S. Vildåsen    (foto)

For teknisk-administrativt ansatte:

 • Thomas Ferstad

For studentene:

 • Thomas Hesselberg    (foto)
 • Elise Midtbø    (foto)

Mon, 11 Sep 2017 13:56:23 +0200

Kontaktperson

Beate K. Reinertsen
sekretær for styret
Tlf: 73 59 53 06
Epost: beate.reinertsen@ntnu.no