Møteplan for NTNUs styre

 

Vår 2017

  • Mandag 23.01. Ettermiddagsmøte Skifer Hotel Oppdal.
  • Tirs./ons. 24./25.01. Seminar/styremøte, Skifer Hotel Oppdal
  • (Onsdag 15.02.) (Reserve/mulig utgår)
  • Torsdag 16.03.
  • (Tirsdag 9.5.) (Reserve/mulig utgår)
  • Onsdag 14.06.

NTNUs lederseminar 2017 avholdes:
Tirsdag/onsdag 24. og 25.01.2017.

Høst 2017

  • Ons./tors. 23./24.08. Seminar/styremøte.
  • (Onsdag 27.09.) (Reserve/mulig utgår)
  • Onsdag 25.10.
  • Ons./tors. 6./7.12.

Kontaktperson

Beate K. Reinertsen, sekretær for styret