Gøril Thomassen Hammerstad

Professor, senterkoordinator ved Senter for faglig kommunikasjon

Institutt for språk og litteratur
73596492

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i anvendt språkvitenskap og arbeidslivskommunikasjon, og med spesialisering i helsekommunikasjon.  Doktorgradsavhandlingen min dreier seg om trening i pasientkommunikasjon ved sykepleier- og medisinerutdanning.

Mine viktigste forskningsinteresser er samtale- og diskursanalyse i profesjonelle og institusjonelle domener. Basert på mitt arbeid på arbeidslivskommunikasjon i helsefaglige og medisinske sammenhenger har jeg fokusert på hvordan begrep som samkonstruksjon, kommunikativ virksomhet, diskursiv makt og samtaleledelse kan bli anvendt for å forstå brukerdeltakelse og ha praktiske implikasjoner for brukerinvolvering.

 

Forskningsinteresser

  • Anvendt språkvitenskap
  • Diskursanalyse
  • Profesjonell og institusjonell kommunikasjon
  • Helsekommunikasjon
  • Kommunikasjonstrening
  • Risikokommunikasjon i genetisk veiledning

Verv

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Thomassen, Gøril; Sarangi, Srikant Kumar; Skolbekken, John-Arne. (2016) Negotiating parental/familial responsibility in genetic counselling. Discourse and Responsibility in Professional Settings.
  • Borthen, Kaja; Thomassen, Gøril. (2014) Referential and functional aspects of the Norwegian first person plural 'vi'. Constructing collectivity. 'We' across languages and contexts.
  • Thomassen, Gøril; Bjørnevoll, Inga. (2012) Risikovurdering i genetisk veiledning. Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling.
  • Thomassen, Gøril. (2003) Det kommunikative samspillet mellom pasient og helsepersonell. Kvalitet i samspill : innføring i kommunikasjon og kulturell forståelse for helsepersjonell / red. av Hildfrid Vikelsmo Brataas og Tove Steen-Olsen.

Rapport/avhandling