Videreutdanning, Trondheim

Utdanningsvalg


Faget utdanningsvalg skal hjelpe elever til å foreta mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Dette studietilbudet gir deg kompetanse til å undervise i faget på ungdomsskolen (8.-10. trinn).


Målgruppe

Lærere som underviser eller skal undervise i utdanningsvalg, men også lærere som jobber eller planlegger å jobbe som rådgivere knyttet til karrierelæring. Studiet er på masternivå og gir undervisningskompetanse i faget Utdanningsvalg på ungdomsskolen (8.-10. trinn).

Undervisningsform 

Samlingsbasert studium med nettbasert undervisning og læringsaktiviteter mellom samlingene. To obligatoriske samlinger hver semester (2 + 3 dager). Samlingene finner sted i Trondheim.

Kursavgift

Kr 12500,- per emne à 7,5 studiepoeng. Semesteravgift kommer i tillegg.

Hvordan søke opptak?

Du kan søke om finansiering til studiet gjennom den statlige satsningen Kompetanse for kvalitet i perioden 1. februar–1. mars. Du må i tillegg søke NTNU om opptak til studiet innen 1. juni. 

Søk opptak via kursenes nettsider. Søknadsfrist for høstkurset er 1. juni og for vårkurset 1. desember.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Opptakskrav

Minimum treårig høyskole- eller universitets-utdanning (bachelor).


Studiets innhold

Utdanningsvalg er et relativt nytt fag i ungdomsskolen, som ble innført med Kunnskapsløftet i 2006. Faget er strukturert i tre hovedområder: Personlige valg, utdanning og yrke og arbeid. Faget skal bidra til å knytte grunnskole, videregående opplæring og lokalt næringsliv bedre sammen, og hjelpe elevene til å foreta mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Det er ikke stilt noen formelle krav til kompetanse til de lærerne som underviser i faget i dag, men det er behov for at lærerne får styrket sin kompetanse innen disse hovedområdene for å styrke fagets plass i skolen.

Utdanningsvalg omfatter fire emner à 7,5 studiepoeng som tilbys over to år. Studieåret 2017/2018 tilbys følgende emner:

Studieåret 2017/2018:
Emnekode Emne Studiepoeng Semester
RAD6100 Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang læring 7,5 Høst
SKOLE6200 Utdanningsvalg 2: Undervisning, utdannings- og yrkesvalg 7,5 Vår

 

Utdanningsvalg 3 og 4 (til sammen 15 sp) planlegges for oppstart studieåret 2018/2019

Kontakt

Administrativ kontaktperson
Gunvor V. Singsaas
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 00 66

Faglig kontaktperson:
Jan Arvid Haugan

For mer informasjon om studiet, se studieplan for Utdanningsvalg - 2017/2018 (pdf)
Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse