Videreutdanning for lærere, Trondheim

Utdanningsvalg (8.-10. trinn)


Faget utdanningsvalg skal hjelpe elever til å foreta mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Dette studietilbudet gir deg kompetanse til å undervise i faget på ungdomsskolen (8.-10. trinn).


Målgruppe

Lærere som underviser eller skal undervise i utdanningsvalg, men også lærere som jobber eller planlegger å jobbe som rådgivere knyttet til karrierelæring. Studiet er på masternivå og gir undervisningskompetanse i faget Utdanningsvalg på ungdomsskolen (8.-10. trinn).

Undervisningsform 

Samlingsbasert studium med nettbasert undervisning og læringsaktiviteter mellom samlingene. To obligatoriske samlinger hvert semester (2 + 3 dager). Samlingene finner sted i Trondheim.

Kursavgift

Kr 12500,- per emne à 7,5 studiepoeng. Semesteravgift kommer i tillegg.

Hvordan søke opptak?

Du søker om opptak for kun ett semester om gangen. For høsten 2019 skal du søke på kurset RAD6100 Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring. Du må dokumentere utdanning og ansettelse/arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Søk opptak til Utdanningsvalg 1

Søknadsfrist for høstkurset er 12. august og for vårkurset ca 1. desember.

Hvis du har søkt om finansiering gjennom Utdanningsdirektoratets "Kompetanse for kvalitet", må du i tillegg søke opptak til studiet direkte til NTNU ved å følge lenken over. 

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning.


Studiets innhold

Utdanningsvalg er et relativt nytt fag i ungdomsskolen, som ble innført med Kunnskapsløftet i 2006. Faget er strukturert i tre hovedområder: Personlige valg, utdanning og yrke og arbeid. Faget skal bidra til å knytte grunnskole, videregående opplæring og lokalt næringsliv bedre sammen, og hjelpe elevene til å foreta mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Det er ikke stilt noen formelle krav til kompetanse til de lærerne som underviser i faget i dag, men det er behov for at lærerne får styrket sin kompetanse innen disse hovedområdene for å styrke fagets plass i skolen.

Utdanningsvalg omfatter fire emner à 7,5 studiepoeng som tilbys over to år. Studieåret 2019/2020 tilbys emnene Utdanningsvalg 1 og 2.

 
Emnekode Emne Studiepoeng Semester
RAD6100 Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring 7,5 Høst 2019
SKOLE6200 Utdanningsvalg 2: Undervisning, utdannings- og yrkesvalg 7,5 Vår 2020
RAD6101 Utdanningsvalg 3: Utdanning i et organisasjonsperspektiv 7,5 Høst 2020
SKOLE6202 Utdanningsvalg 4: FoU-kompetanse i utdanningsvalg 7,5 Vår 2021

Kontakt

Administrativ kontaktperson
Gunvor V. Singsaas
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 00 66

Faglige kontaktpersoner:
Høst 2019 - Ellen Saur
Vår 2020 - Britt Karin Støen Utvær

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.