×

Utdanningsvalg (8.-10. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Utdanningsvalg (8.-10. trinn)


Faget utdanningsvalg skal hjelpe elever til å foreta mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Dette studietilbudet gir deg kompetanse til å undervise i faget på ungdomsskolen (8.-10. trinn).


Utdanningsvalg - om studiet

Målgruppe

Lærere som underviser eller skal undervise i utdanningsvalg, men også lærere som jobber eller planlegger å jobbe som rådgivere knyttet til karrierelæring. Studiet er på masternivå og gir undervisningskompetanse i faget Utdanningsvalg på ungdomsskolen (8.-10. trinn).

Undervisningsform 

Samlingsbasert studium med nettbasert undervisning og læringsaktiviteter mellom samlingene. To obligatoriske samlinger hvert semester (2 + 3 dager). Samlingene finner sted i Trondheim.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan medføre at studietilbud som har fysiske samlinger kan få alternative samlingsformer. På grunn av utfordringer med å skaffe nok rom for å kunne ivareta nok avstand i fysisk undervisning kan tidsramme og/eller tidspunkt for samlinger bli endret. Informasjonen om samlingene oppdateres fortløpende.

Kursavgift

Kr. 8500 per emne på 7,5 studiepoeng. Semesteravgift kommer i tillegg.

Hvordan søke opptak?

Søk opptak via kursenes nettsider (se nederst på denne siden).

Søknadsfrist for høstkursene er 1. juni og for vårkursene 1. desember.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "Annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Opptakskrav

Minimum treårig høyskole- eller universitetsutdanning (bachelorgrad). 

Dersom studenten ikke underviser i faget Utdanningsvalg samtidig som studiet tas, bør han/hun selv sørge for et samarbeid med en lærer som underviser i faget i skolen. 

Du må dokumentere utdanning innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.


Studiets innhold

Studiets innhold

Utdanningsvalg er et relativt nytt fag i ungdomsskolen, som ble innført med Kunnskapsløftet i 2006. Faget er strukturert i tre hovedområder: Personlige valg, utdanning og yrke og arbeid. Faget skal bidra til å knytte grunnskole, videregående opplæring og lokalt næringsliv bedre sammen, og hjelpe elevene til å foreta mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Det er ikke stilt noen formelle krav til kompetanse til de lærerne som underviser i faget i dag, men det er behov for at lærerne får styrket sin kompetanse innen disse hovedområdene for å styrke fagets plass i skolen.

Læringsutbytte for Utdanningsvalg

Utdanningsvalg omfatter fire emner à 7,5 studiepoeng som tilbys over to år. Studieåret 2020/2021 tilbys emnene Utdanningsvalg 1 og 2.

 
Emnekode Emne Studiepoeng Semester
RAD6100 Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring 7,5 Høst 2020
SKOLE6200 Utdanningsvalg 2: Undervisning, utdannings- og yrkesvalg 7,5 Vår 2021
RAD6101 Utdanningsvalg 3: Utdanningsvalg i et organisasjonsperspektiv 7,5 Høst 2021
SKOLE6202 Utdanningsvalg 4: FoU-kompetanse i utdanningsvalg 7,5 Vår 2022

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson
Gunvor V. Singsaas
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 00 66

Faglige kontaktpersoner:
Høst 2020 - Jan Arvid Haugan
Vår 2021 - Gro Marte Strand og Grete Hanssen

Praktisk informasjon

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.