Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Administrasjon av etter- og videreutdanning.
  • Jobber blant annet med erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk, erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse, videreutdanning for lærere, samt enkeltstående videreutdanningskurs og bedriftsinterne kurs.