Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Busch, Tor; Fallan, Lars; Pettersen, Arve. (1998) Disciplinary Differences in Job Satisfaction, Self-efficacy, Goal Commitment, and Organizational Commitment among Faculty Employees in Norwegian Colleges: An Empirical Assessment of Indicators of Performance. Quality in Higher Education. vol. 4 (2).

Bøker

 • Framnes, Runar; Thjømøe, Hans M.; Pettersen, Arve. (2011) Markedsføringsledelse. Universitetsforlaget. 2011. ISBN 978-82-15-01720-4.
 • Framnes, Runar; Pettersen, Arve; Thjømøe, Hans Mathias. (2006) Markedsføringsledelse. Universitetsforlaget. 2006. ISBN 8215008313.
 • Kroken, Oddmund; Paasche, Thor; Pettersen, Arve; Solem, Olav. (1993) Systemleveranser gjennom leverandørsamarbeid : et praktisk eksempel belyst ved teori. 1993. Arbeidsrapportserien & 1993-1.

Del av bok/rapport

 • Solem, Olav; Pettersen, Arve. (2004) Industrielle nettverk: et alternativ til tradisjonell markedstenkning. Bedrifter i nettverk.
 • Pettersen, Arve; Solem, Olav. (2004) Industrielle nettverk: et alternativ til tradisjonell markedstenkning. Bedrifter i nettverk.
 • Pettersen, Arve. (2003) Verktøybedrift AS : implementering av en scenarioprosess i en SMB-bedrift. Frihet og mangfold. Festskrift til Odd G. Arntzen. L. Fallan & O. Gustafsson (red.).

Rapport/avhandling

 • Pettersen, Arve. (2002) Produktutvikling og produksjon. 2002.
 • Busch, Tor; Fallan, Lars; Pettersen, Arve. (1998) Gender differences in self-efficacy, goal commitment, organizational c ommitment and job satisfaction among university faculty. 1998.
 • Pettersen, Arve. (1998) Vurdering av kommunikasjonseffekter av bedriftsspesifikk digital interntv-kanal i detaljhandelen. 1998.
 • Busch, Tor; Fallan, Lars; Pettersen, Arve. (1997) Disciplinary differences in job satisfaction, self-efficacy, goal commitment, and organizational commitment among facility in Norwegian colleges : an empirical assessment of indicators of performance. 1997.
 • Busch, Tor; Fallan, Lars; Pettersen, Arve. (1997) Evaluering av høgskolereformen : deskriptive data. 1997.
 • Pettersen, Arve. (1993) Utvikling av strategiske allianser : fra et neo-klassisk til et nettverksteoretisk perspektiv på faktorer som påvirker suksess. 1993. Doktor ingeniøravhandling (1993:10).