Bakgrunn og aktiviteter

PhD, Professor in International Marketing. Fields of interest: entrepreneurship, innovation, economic development, and global production systems.

Telephone: 735 97603
Office: 432 - Sentralbygg II

Responsibilities

Research interests

Aspelund's research interests are in the fields of international marketing and entrepreneurship, but he is also currently doing research projets within innovation and economic development, and global production systems. 

Teaching

Arild Aspelund teaches undergraduate courses in marketing management, post graduate courses in industrial marketing and international business and several courses within executive education.

Background

Arild Aspelund became Professor in International Marketing at NTNU in 2011. He received his PhD from NTNU in April 2005 for the thesis titled: “Small International Firms: - The Emergence of International New Ventures”. He is also Master of Science in Industrial Economics and Technology Management from the same institution. Previous educational background also includes MIT Sloan School of Management, Cambridge, Massachusetts, Harvard Business School, Boston, Massachusetts, and Ecole Nationale Supérieure de Génie Industriel, Grenoble, France as well as studies in Mathematics and Physics from Molde University College and NTNU.

Publications

See all publications

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Aspelund, Arild. (2010) Small International Firms. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2010. ISBN 978-3-639-10720-3.
  • Aspelund, Arild; Moen, Øystein; Sætre, Alf Steinar; Sørheim, Roger; Widding, Lars Øystein. (2009) Teknologibasert nyskaping i Norge. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2481-8.