Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Aaboen, Lise; Holmen, Elsebeth; Pedersen, Ann-Charlott. (2017) Initiation of Business Relationships in Start Ups. Starting Up in Business Networks Why Relationships Matter in Entrepreneurship.
  • Torvatn, Tim Kristian Andreas; Pedersen, Ann-Charlott; Holmen, Elsebeth. (2017) Lean Purchasing. The Routledge Companion to Lean Management.
  • Aune, Tina Bjørnevik; Holmen, Elsebeth; Pedersen, Ann-Charlott. (2009) Identifisering av forretningsmuligheter ved endring av nettverksbilder. Teknologibasert nyskaping i Norge.

Rapport/avhandling

  • Gressetvold, Espen; Holmen, Elsebeth; Pedersen, Ann-Charlott. (2002) Capabilities in Context: The Usefulness of the Concept of Episodic Network Contexts of Relationships for Understanding how a Firm Develops a New Capability. 2002. ISBN 8278770611.