Bakgrunn og aktiviteter

Ghulam Mustafa er førsteamanuensis ved Institutt for internasjonal forretningsdrift. Han har PhD i Strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskolen (NHH)  og M.Phil fra Universitetet i Bergen. Hans forskningsinteresser ligger i ledelse, organisatorisk atferd og tverrkulturell ledelse.

Forskningsinteresser

Leadership

Work attitudes and behaviors

Personality, cognition and values

Team dynamics

Work and organizational design

Change management

Cross-cultural management

Publications

Please see Cristin

Undervisning

AL520512 Leadership and culture

AL510311 International organization and management

AL520109 Managing multinational corporations

AM521412 Scientific theory

AM302112 Marketing research

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Håvold, Jon Ivar; Ghulam, Mustafa; Ashraf, Nadia. (2017) Safety culture in a shipping company. Evidence from two surveys 13 years apart. CRC Press. 2017. ISBN 978-1-138-03796-0.

Del av bok/rapport