Bakgrunn og aktiviteter

Richard Glavee-Geo er førsteamanuensis ved Avdeling for internasjonal business ved NTNU i Ålesund. Han har Phd i logistikk fra Høgskolen i Molde, og hans arbeidsområder er internasjonal markedsføring, markedsanalyse og supply chain management.

Forskning aktiviteter og publikasjoner: Se Cristin

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Glavee-Geo, Richard. (2012) The antecedents and consequences of supplier satisfaction in agro-commodity value chain : an empirical study of smallholder cocoa growers of Ghana. 2012. ISBN 978-82-7962-149-2. PhD theses in logistics (2012:5).