course-details-portlet

AV600417 - Digitalisering av verdiskaping

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2019/2020

Faglig innhold

Målet med kurset er å bli kjent med ulike perspektiver, konsepter og muligheter ved bruk av digitale plattformer, modeller og strategier i verdiskaping. Selv om kurset ikke har teknisk fokus er det viktig at deltakerne forstår de tekniske og ledelsesmessige implikasjonene knyttet til digitalisering av verdiskaping.

Målgruppe
Personer med beslutningsansvar, som medlemmer av ledelsen, styremedlemmer, og mellomledere. Konsulenter og andre personer i rådgivende stillinger.

Faglig innhold:
- Digital-basert plattform som fasiliteter transaksjoner gjennom verdikjeden.
- Bruk av digitale verktøy for å optimere operasjoner
- Crowdsourcing og åpen innovasjon
- E-handel og Omnichannel strategier
- Interaksjon med kunder og økt læringskapasitet gjennom digitale middel
- Lede og styre den digitale transformasjonsprosessen
- Optimere organisasjonsstrukturer og insentiver
- Endre ledelsesferdigheter i takt med digitaliseringen
- Den menneskelige siden av digitalisering

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Målet med kurset er å bli kjent med ulike perspektiver, konsepter og muligheter ved bruk av digitale plattformer, modeller og strategier i verdiskaping. Selv om kurset ikke har teknisk fokus er det viktig at deltakerne forstår de tekniske og ledelsesmessige implikasjonene knyttet til digitalisering av verdiskaping.

Ferdigheter:
- Ha en grunnleggende forståelse av digital verdiskaping og de tilhørende prinsipp, konsept og teori.
- Være kjent med utfordringene og mulighetene som digitalisering innebærer.
- Kunne lede og styre den digitale transformasjonsprosessen.

Generell kompetanse:
Være utstyrt med kunnskap, ferdigheter og verktøy som er påkrevet for å kunne fungere effektivt i deres respektive yrker.

Læringsformer og aktiviteter

Muntlig gruppepresentasjon (1-3 deltager per oppgave).

Din kunnskap og erfaring er svært viktig for kurset. Det er forventet at deltakerne bidrar aktivt i diskusjonene og i arbeidet ellers. Det vil skape et enda bedre kurs for alle involverte.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig gruppepresentasjon

Mer om vurdering

Det er krav til oppmøte på samlingene. Dersom noen er forhindret fra å kunne møte på deler av samlingene, vil dette kunne kompenseres ved å utføre et ekstra arbeidskrav knyttet til den aktuelle samlingens innhold.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved IIF (514IM)
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Opptak til studieprogrammet krever at du har høyere utdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) og minst to års relevant arbeidserfaring.

Kursmateriell

Annonseres ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU